Goda gärningar och frälsning

Goda gärningar och frälsning

H.B. Charles talar om relationen mellan goda gärningar och frälsning, en fråga som ofta diskuteras och som är viktig för vår tro. Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition. [...]

Read more
Budskapet om korset

Budskapet om korset

Det råder ingen brist idag på predikningar och predikanter, men budskapet om korset och "Kristus som korsfäst" har hamnat i skymundan, eller helt försvunnit. Man kan gå till en församling i flera veckor, månader, t. o. m. år och höra [...]

Read more