Varför ska vi träna kvinnor att lära ut Bibeln?

Varför ska vi träna kvinnor att lära ut Bibeln?

I många församlingar kan det bli lätt att fokusera på att få män att lära ut Bibeln, för att fostra nya pastorer och äldste. Jen Wilkin och Taylor Turkington diskuterar dock hur viktigt det är att även träna kvinnor att [...]

Read more