Varför ska vi träna kvinnor att lära ut Bibeln?

I många församlingar kan det bli lätt att fokusera på att få män att lära ut Bibeln, för att fostra nya pastorer och äldste. Jen Wilkin och Taylor Turkington diskuterar dock hur viktigt det är att även träna kvinnor att lära ut Bibeln.

Varför ska vi träna kvinnor att lära ut Bibeln?
Varför ska vi träna kvinnor att lära ut Bibeln?
Jen, jag tror att när vi tänker på församlingen
så har Gud gett gåvor åt alla sina barn.
Han har gett gåvor åt män och kvinnor.
När vi ser på kvinnor gåvan att lära ut så vill vi utrusta dem,
precis som vi utrustar alla heliga för att fullgöra sin tjänst.
Det är vad vi ser i Efesierbrevet:
“att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst”.
Därför bör vi hjälpa kvinnor som har gåvan att lära ut att lära ut bättre.
En sak jag ofta märkt i församlingar
är att vi ofta har möjligheter för män att lära sig lära ut,
men ofta har vi inte samma möjlighet för kvinnor.
Det finns ofta skillnader i hur det är praktiskt för kvinnor och män,
på grund av tillgången de har haft.
Jag vill verkligen att församlingar utvecklar en kategori
där de tänker på kvinnliga lärare som vi tänker på manliga lärare.
Du skulle aldrig kasta in en man i ett rum för att lära ut
utan att lära honom hur man gör jobbet och att han förstår vad han gör.
Jag vill inte bara se samma tillgång,
utan även att samma standard ska gälla för kvinnor som för män.
Ribban för att lära ut Bibeln är hög.
Kostnaden av att lära ut fel är hög.
Det är Guds ord vi pratar om,
så oavsett om det är en man eller kvinna som lär ut måste vi ha en hög standard.
Vi måste därför hjälpa kvinnor bli riktigt duktiga
på att förstå Bibeln och kommunicera den.
Jag tror kvinnor vill det också.
Jag tror inte kvinnor vill göra det själva,
de vill göra det men vet inte hur man får den träning de vill ha.
Jag tror att de ofta behöver tillåtelse.
Vi glömmer hur ofta kvinnor sitter i kyrkan
utan att någonsin ha sett andra kvinnor hantera Skriften på ett bra sätt.
Därför kan de inte tänka sig att ta den rollen.
De behöver därför tillåtelse och verktyg.
De behöver exempel också,
att se hur det ser ut för en kvinna att lära ut Bibeln.
Att ge exempel på hur man kan ha en sund Bibelundervisning.
Som kvinna har de ibland sett hur det ser ut när män gör det,
men när de ser andra kvinnor tänker de: “jag kanske ska göra såhär eller sådär”.
Hur ska vi kunna ge dem tydliga riktlinjer?
Och när du prata om saker och om du undervisar kvinnor i Bibeln,
och du är en kvinna som gör det, då finns det sätt som du kan utforska texten på
som du kanske inte gör i ett annat sammanhang.
Men det finns också sätt att utforska Bibeln
där det inte spelar någon roll vem som undervisar vem.
För kvinnor är det bra att hitta denna balans.
Alltför ofta lägger vi kvinnliga undervisare i en särskild kategori,
en väldigt kvinnlig undervisning.
Varken jag eller du har en särskilt feminin stil
i hur vi undervisar.
Det borde finns rum för dessa röster i kvinnliga sammanhang.
Men även ett erkännande att det är speciellt att ha undervisning med bara ett kön,
speciellt när det kommer till tillämpning.
Man kan be kvinnor att bli sårbara på ett sätt
som de inte kan när båda könen är närvarande.
Vi vill hjälpa dem att förstå och använda Skriften väl,
medan vi samtidigt visar vad det betyder att göra det för kvinnor
och att ta tillämpningen till deras egen publik.
Så vilka resurser skulle du rekommendera till kvinnor
som vill bli utrustade i att lära ut Bibeln.
Om du inte är i ett läge där du kan åka någonstans och bli tränad,
vilket jag verkligen rekommenderar
och jag hoppas att du kommer att ge några rekommendationer kring det,
så skulle jag börja med att skaffa en bra bok
som handlar om den Bibelns övergripande bild,
och att verkligen bemästra den.
Det tog flera år för mig att inse att jag behövde det.
Skaffa dig en bra och tillgänglig systematisk teologi
som du kan använda som referens.
Skaffa ett bra set med kommentarer, eller ett sätt att hitta bra kommentarer,
du kanske måste ringa någon som gjort detta länge och fråga var du kan börja.
Läs fotnoterna i kommentarerna,
för när du hittar någon du gillar
refererar fotnoterna ofta till andra som kan hjälpa dig också.
Och såklart, skaffa träning om du kan.
Det finns en lekmannakonferens jag verkligen gillar
som heter “Proclaim Truth” i Dallas varje år
och det är en möjlighet, oavsett vilken befogenhet du har i din församling,
t.ex. något administrativt, husgruppsledare eller lärare.
Det finns instruktioner och praktisk hjälp för att hjälpa dig,
inte bara med mekanismen hur man lär ut,
utan också mekanismen med att göra ett Bibelstudium i din församling.
De är utmärkta koncept som vi vill lära ut,
och de liknar vad vi gör i kvinnonätverket för lärande här på TGC.
Vi har regionala event för att lära kvinnor använda Bibeln på ett bra sätt
och pratar om hur du gör det genom lärjungaskapsträning,
leda Bibelstudium och leda Bibelutläggningar.
Vi har olika nivåer för kvinnor beroende på vilken förståelse de har för Bibeln,
vilken erfarenhet de har och vi vill ha ställen där alla kommer på rätt plats.
Så “Kvinnonätverket för lärande” är intensiva tvådagarsevent,
vi skulle vilja bjuda in dem till det.
En annan organisation som gör ett bra jobb är Simeon Trust, Charles Simeon Trust.
De har event för kvinnor som verkligen hjälper kvinnor att bemästra Bibeln
och tänka på och förstå sammanhanget för att lära ut det.
Jag blir så exalterad av att prata om detta,
jag funderar på hur församlingarna skulle se ut om 5-10 år
om vi skulle lyfta fram alla dessa kvinnor
som är utrustade i att öppna och lära ut Bibeln.
Ja, må Herren göra det.

Publicerad med tillstånd av The Gospel Coalition.