Du är min tjänare (Charles Spurgeon)

Du är min tjänare (Charles Spurgeon)

Du är min tjänare, dig har jag utvalt.
Jesaja 41:9

Om vi har tagit emot Guds nåd i våra hjärtan, har det i praktiken gjort oss till Guds tjänare. Vi må vara otrogna tjänare och vi är verkligen odugliga sådana, men ändå – prisat vare Hans namn – är vi tjänare. Vi bär Hans uniform, äter vid Hans bord och lyder Hans bud. Vi var en gång syndens tjänare, men Han som befriat oss har nu tagit in oss i Sin familj och lärt oss lyda Hans vilja. Vi tjänar inte vår Mästare fullkomligt, men om vi kunde hade vi gjort det.

När vi hör Guds röst säga till oss: ”Du är min tjänare”, kan vi svara med David: ”Jag är Din tjänare, Du har lossat mina band.” Men Herren kallar oss inte bara Sina tjänare, utan Sina utvalda: ”Dig har jag utvalt”. Vi har inte valt Honom först, utan Han har utvalt oss. Om vi är Guds tjänare, har vi inte alltid varit det. Denna förändring måste tillskrivas den suveräna nåden.

Den Suveränes öga utsåg oss enskilt, och den oföränderliga nådens röst förklarade: ”Jag har älskat dig med en evig kärlek”. Långt före tidernas begynnelse, innan rymden blev skapad, hade Gud skrivit Sina utvaldas namn på Sitt hjärta, utvalt dem till att formas till Hans Sons avbild, och förordnat dem till att ärva all Hans kärleks, nåds och äras fullhet. Vilken tröst här finns! Skulle Herren älska oss så länge för att sedan kasta bort oss?

Han visste hur hårdnackade vi skulle komma att bli, Han förstod att våra hjärtan var onda, och ändå gjorde Han valet. Ah! Vår Frälsare är inte någon nyckfull älskare. Han känner Sig inte förtrollad för en stund av några glimtar av skönhet från Sin församlings öga, för att sedan visa bort henne för hennes otrohet. Nej, Han äktade henne i den uråldriga evigheten; och det står om Jahve: ”Han hatar skilsmässor.” Det eviga valet är en förbindelse på vår tacksamhet och Hans trofasthet som ingendera parten kan förskjuta.