Utrustad att förkunna Jesus! – Konferens med Christopher Ash i Göteborg

Utrustad att förkunna Jesus! – Konferens med Christopher Ash i Göteborg

Equipped:Konferensen 2018

Den 31 augusti – 1 september kommer författaren och predikanten Christopher Ash till Göteborg.

I samband med konferensen kommer Christophers lilla bok Listen up! om hur man lyssnar på en predikan att komma ut på svenska.

 

Program:

Dag 1 (09.00-16.30)

‘Att predika en bibeltext i dess kontext (och vilken skillnad det gör!)

  • 3 föredrag av Christopher Ash med fokus på Johannesevangeliet

Valbara seminarier:

1. Förkunnelsens prioritet i den lokala församlingen (Christopher Ash)

2. Att tjäna kvinnor i den lokala församlingen (Carolyn Ash)

 

Dag 2 (09.00-16.30)

‘Evangeliet enligt Gideon: Hur Gideons liv predikar evangeliet om Kristus för oss’

  • 3 predikningar av Christopher Ash utifrån Domarboken 6-8
  • 1 predikan av Daniel Norén om att predika Kristus (Kolosserbrevet 1)
  • Intervju med Christopher och Carolyn Ash om deras erfarenheter av att tjäna Herren

 

Konferensen är gratis och anordnas av Equipped Sverige. Det finns begränsat antal platser så anmäl dig så fort som möjligt.

För anmälan och mer information se equippedsverige.se