Fråga 17: Vad är avgudadyrkan? | Evangeliekatekesen

Avgudadyrkan är att för vårt hopp, glädje, betydelse och trygghet, förtrösta på skapade ting istället för på Skaparen.

Förra svaret i katekesen visade oss att synd innebar att förkasta, ignorera-
-och göra uppror mot Gud—att inte behandla Gud som Gud eller ge honom äran.
I Bibeln beskrivs det oftast att detta sker genom synden “avgudadyrkan”.
Avgudadyrkan är när man älskar någonting mer än man älskar Jesus Kristus.
Det är när man behandlar någonting som mer viktigt än Jesus-
-för att få mening i livet, glädje, säkerhet, hopp och självaktning.
Det är så viktigt att förstå avgudadyrkans synd, eftersom den kan växa-
-i en del av ens liv och bli väldigt djup utan att man tydligt ser det.
Om t.ex. rikedom och karriär blir för viktiga, blir de avgudar.
Det kan leda till att du blir utarbetad eller hänsynslös.
Det kan hindra att hjärtats kärlek och Andens frukt utvecklas.
Det kan förtunna dina relationer och skada familje- och vänskapsrelationer.
Allt detta kan pågå länge innan det blir uppenbara lögner eller otrohet.
Men att man gör en avgud av rikedom och karriär, leder till sådant.
Det som är viktigt att förstå är detta: Synd är inte bara-
-att göra dåliga saker. Det är att värdera goda saker högst.
Det förstör själen och samhället—och vanärar Gud.

Rom 1:21, 25

Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan…. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.