Fråga 38: Vad är bön? | Evangeliekatekesen

Bön är att tömma ut våra hjärtan inför Gud i tillbedjan, vädjan, syndabekännelse och tacksägelse.

 

 

Genom bönen vandrar man i Anden och i tro.
Det är den kristnes andetag. Andas in, andas ut—det är så man lever.
Låt mig illustrera med de fyra delarna från katekesen hur jag gör detta-
-i relation till alla svårigheter i mitt liv. Jag rekommenderar alltså-
-att varje gång ni står inför en situation där ni är i behov av hjälp-
-be om detta med dessa fyra delar.
Ta denna videoinspelning som exempel. Strax innan undrade jag om jag-
-skulle kunna klara av det. “Ska jag komma ihåg vad jag ska säga?”
“Kan jag undvika att slå mig på benen så att det inte ska bli dåligt ljud?”
Då bekände jag mitt behov inför Gud. “Herre, jag är en syndare.”
“Jag förtjänar inte Din hjälp men jag behöver den, jag klarar inget själv.”
Det var bekännelsedelen. Sedan blev bekännelsen en vädjan:
“Herre, snälla, hjälp mig. Jag behöver minne, talförmåga, rätt anda-”
“-jag behöver ödmjukhet och titta på kameran. Jag har det inte i mig själv.”
“Jag klarar inte själv att vara till andlig hjälp för de som tittar. Hjälp!”
Jag ropar alltså på hjälp och vädjar.
Sedan måste man ta någonting hos Gud som är värt att prisa och lita på.
Gud säger “Jag hjälper, styrker och stöttar dig med Mina segrande händer.”
Ta löftet om kraft, kärlek och barmhärtighet och håll fast vid det.
Och prisa honom: “Du är kapabel att hjälpa mig!” Tacka Honom i förväg.
Snart är jag färdig, och då ska jag tacka Honom.
Så nu rekommenderar jag att ni, när ni går genom livet, ständigt-
-bekänner era behov inför Herren. “Jag behöver, jag klarar inte av det.”
Ropa ut i vädjan, ta tag i någonting lovvärt hos Gud—nåd, makt, vishet-
-att hjälpa dig. Sedan när Han hjälpt dig och videon är slut…
…fall på ditt ansikte och tacka. Det är det kristna livets andetag.

 

Ps 62:9

Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom.
Gud är vår tillflykt.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.