Fråga 31: Vad är det vi håller fast vid i sann tro? | Evangeliekatekesen

Allt som evangeliet lär oss. Den Apostoliska trosbekännelsen uttrycker det vi tror på med dessa ord: Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige Ande, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, [steg ner till dödsriket]*, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige Ande, den heliga universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

*(Övers. anm. ”Steg ner till dödsriket” återfinns inte i de äldsta utgåvorna av den Apostoliska trosbekännelsen.  För mer information se Wayne Grudem, Systematic Theology, 1994, s. 586.)

 

 

“Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare…”
Så börjar det som allmänt kallas den apostoliska trosbekännelsen.
Egentligen formulerades den inte av apostlarna utan uppstod på 100-talet.
Det man menar är inte att apostlarna formulerade exakt detta uttryck-
-utan att trosbekännelsen speglar apostlarnas lära, i NT, sammanfattat.
Det är en tidig, kristen trosbekännelse. Den är så tidig och har använts-
-så brett över kristna samfund över världen, att den enar alla kristna.
Om man läser den ser man att den nämner Fadern, Sonen, den helige Ande-
-skapelsen, jungfrufödseln, Kristi ankomst, återuppståndelsen-
-vilka som är kristna och vad Andens verk innebär.
Väldigt kortfattat, i ord som miljontals kristna har memorerat-
-eller läser varje söndag, eller har använder som del i sin andakt.
En viktig sak att komma ihåg är att trosbekännelser ibland formas, delvis-
-av den tid de formulerades i. Inte för att Bibeln förändras-
-utan för att frågorna vi ställer till Bibeln förändras med tiden.
Det finns andra trosbekännelser som kom vid reformationen på 1500-talet-
-som frågade och svarade på lite andra frågor.
Men denna använder kristna över hela världen därför att den kom så tidigt-
-och användes innan många av de viktiga läroskiljaktigheterna uppstod.
Det sammanfattar på ett bra sätt själva evangeliet på bara några meningar.
Det påminner om ett 100-talsförsök att återberätta t.ex. början av 1 Kor 15-
-som är en väldigt enkel trosbekännelse. Paulus frågar vad evangeliet är.
Jo, det är att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, osv…
—Och så får man en sammanfattning av de goda nyheterna—att Gud-
-sände sin Son för att dö på korset, återuppstå och föra till sig-
-ett stort antal människor som Paulus kallar “den nya mänskligheten”.
Så när ni samlas för tillbedjan på Herrens dag, kom ihåg att-
-bakom orden i trosbekännelsen, ligger 2000 år av kristen historia.
Den länkar kristna från olika kulturer, språk, rum och tid, som tillsammans-
-säger: Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

 

Jud 1:3

…och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.