Fråga 44: Vad är dopet? | Evangeliekatekesen

Dopet är ett bad i vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn; det betecknar och förseglar vårt barnaskap i Kristus, vår rening från synd, och vårt åtagande att tillhöra Herren och hans kyrka.

 

 

Jag har bott i New York i nästan 25 år.
I en storstad kan man, motsägelsefullt nog, vara omgiven av tusentals-
-människor varje dag, men ändå känna sig ensam och skild från alla andra.
Men den kristna tron ger en utväg ur denna isolering.
För, oavsett vad du gjort, din socioekonomiska status eller etnicitet-
-blir alla inbjudna och får bli del i Jesu familj genom tron-
-på vad Han gjort för oss på korset.
Paulus skrev om detta i Galaterbrevet 3. Det utvärtes tecknet-
-på att vi inte längre är ensamma, är Jesu dop.
Därför befallde Jesus lärjungarna att medan de gick runt och vittnade om-
-sin tro, skulle de döpa människor i Faderns, Sonens och Andens namn.
Detta påminner oss om att Gud räddar världen genom att upprätta-
-en ny mänsklighet: församlingen.
Gud vill inte bara ta in oss som individer i en personlig relation-
-utan i en gemenskap där vi är förbundna med Gud och varandra.
I synnerhet visar dopet att den kristne förenats med Kristus-
-i Hans död och uppståndelse.
Detta är vad det i grunden innebär att döpas in i Jesu namn.
Denna förening med Kristus i hans död och uppståndelse, och början på-
-ett nytt liv, ren från synd och del i en ny gemenskap, är dopets huvudidé.
Dopet visar en övergång där man inympas i uppståndelsens liv och gemenskap.
Så, i stunder av tvivel eller ensamhet: Kom ihåg att du är en döpt kristen.
Du är förenad med Kristus i död och uppståndelse och har iklätt dig Honom.
Och att den helige Ande gjort dig till ett Guds barn, i den eviga familjen.

 

Matt 28:19

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.