Vad är evangeliet?

Vad är evangeliet?

Evangeliet är de goda nyheterna om vad Jesus Kristus har gjort för att försona syndare med Gud. Här är hela historien:

  1. Den ende Guden, som är helig, gjorde oss till sin avbild för att ha gemenskap med honom (1 Mos 1:26-28).
  2. Men vi syndade och gjorde oss oberoende från honom (1 Mos 3; Rom 3:23).
  3. I sin stora kärlek sände Gud sin Son Jesus för att komma som kung och rädda sitt folk från deras fiender – och då viktigast av allt: från deras egen synd (Ps 2; Luk 1:67-79).
  4. Jesus grundade sitt rike genom att handla både som en medlande präst och ett prästerligt offer; han levde ett perfekt liv och dog på korset, han fullbordade alltså lagen själv och tog på sig straffet för mångas synder (Mark 10:45; Joh 1:14; Hebr 7:26; Rom 3:21-26, 5:12-21); sedan återuppstod han från de döda, och visade därmed att Gud godtagit hans offer och att Guds vrede mot oss blivit uttömd (Apg 2:24, Rom 4:25).
  5. Han kallar oss nu att vända om från våra synder och förtrösta på Kristus, och ingen annan, för att ge oss förlåtelse (Apg 17:30, Joh 1:12). Om vi vänder om från våra synder och förtröstar på Kristus, är vi födda på nytt till ett nytt liv, ett evigt liv med Gud (Joh 3:16).

Det kan man kalla goda nyheter.

Ett bra sätt att sammanfatta dessa goda nyheter är att, i enlighet med Bibeln, förklara orden: Gud, Människan, Kristus, Gensvaret.

  1. Gud. Gud är den som skapat allt (1 Mos 1:1). Han är fullkomligt helig, värdig all tillbedjan, och kommer att straffa synden (1 Joh 1:5, Upp 4:11, Rom 2:5-8).
  2. Människan. Även om hon skapades god, har alla människor blivit syndiga till sin natur (1 Mos 1:26-28, Ps 51:5, Rom 3:23). Från födseln har alla människor blivit främmande för Gud, fiender mot Gud och föremål för Guds vrede (Ef 2:1-3).
  3. Kristus. Jesus Kristus, som är 100 procent Gud och 100 procent människa, levde ett syndfritt liv, dog på korset för att bära Guds vrede i stället för alla som skulle komma till tro på honom, och uppsteg från graven för att ge sitt folk evigt liv (Joh 1:1, 1 Tim 2:5, Hebr 7:26, Rom 3:21-26, 2 Kor 5:21, 1 Kor 15:20-22).
  4. Gensvaret. Gud kallar alla överallt att vända om från sina synder och förtrösta på Kristus för att bli räddade (Mark 1:15, Apg 20:21, Rom 10:9-10).

(En del av detta material är en bearbetning av The Gospel and Personal Evangelism av Mark
Dever, s. 43)

 

Copyright 2014, 9Marks. Used by permission.

Website: www.9Marks.org