Fråga 2: Vad är Gud? | Evangeliekatekesen

Fråga 2: Vad är Gud?

Gud är skaparen av, och den som uppehåller, alla och allting. Han är evig, oändlig, och oföränderlig i sin makt och perfektion, godhet och ära, visdom, rättfärdighet och sanning. Ingenting händer förutom genom honom och på grund av hans vilja.

Förklaring av D. A. Carson:

Det är riktigt underbart att tala om Gud och tänka på Honom.
Inget överstiger detta ämne.
Men ordet “gud” är inte ett allmänt begrepp.
Olika personer kan använda ordet “gud” utan att mena samma sak.
För en del är “gud” en obeskrivlig känsla–
–eller den första orsaken till universum eller en varelse–
–bortom tid och rum.
Men vi talar om Bibelns Gud och Han definierar Sig själv.
Han beskriver Sig som evig, rättfärdig, kärlekens Gud, “transcendent”–
–alltså bortom tid, rum och världshistorien.
Samtidigt är Han “immanent”—så nära att vi inte kan fly ifrån Honom.
Han är överallt, oföränderlig, sannfärdig–
–pålitlig, Han är personlig.
Det är viktigt att förstå när man ser på vad Bibeln säger om Gud-
Eftersom Gud uppenbarat Sig, inte bara i ord, utan hela Bibelns historia–
–är det mycket viktigt att förstå att vi inte får göra–
–en av Guds egenskaper till den enda.
T.ex. att Han bara är suverän men inte god.
Eller bara god och inte “helig”, vilket innebär att Han också är domens Gud.
Eller att Gud bara är sträng och dömer, men glömmer Hans kärlek.
Att Gud älskade även Sina upproriska skapelser så mycket–
–att Han sänder Sin Son att bära deras synd i Sin egen kropp på träet.
För att kunna veta vem Gud är och riktigt böja oss för Gud–
–är det alltså viktigt att tänka igenom vad Bibeln säger om och om igen.
Och ta åt oss helheten med samma balans som Bibeln själv har.
Detta kallar oss till tillbedjan.
Men att ge Guds plats till någonting annat är avgudadyrkan.

 

Herre, ingen är dig lik bland gudarna, inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort skall komma och tillbe inför dig, HERRE, de skall ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud…. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. (Ps 86:8-10, 15)

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.