Fråga 41: Vad är Herrens bön? | Evangeliekatekesen

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.*

* (Övers. anm. En del handskrifter har en lovprisande avslutning: ”Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen.”)

 

 

När lärjungarna bad Jesus lära dem att be, gav Han dem en mönsterbön.
Den kallas “Herrens bön” men är egentligen Herrens mönsterbön.
Jesus lärde lärjungarna att be på detta sätt.
Det är uppmuntrande hur denna bön talar om vissa saker för oss.
Först och främst, när vi säger “Fader vår”, minns vi att universums Skapare-
-är vår Fader i himlen. Han är Fadern som skapade, som försörjer-
-som uppehåller och beskyddar. Vi kan gå till Fadern med alla våra behov.
Jesus påminde oss också om att Han inte bara är vår Fader, utan vår Kung.
I “tillkomme ditt rike, ske din vilja” inser vi att vår Fader är Kungen!
Vi kommer till vår Fader, universums Kung, som har total makt över allting!
Mönsterbönen visar oss att vårt fokus främst är på Fadern, som är Kung.
Hans barns största glädje är att Hans namn blir helgat och välkänt.
Vi bör be “Gud, gör Ditt namn känt!”
Gud är en personlig Gud men det är också en gemensam bön—Fader “vår”.
Vi är inte enda barnet—vi är barn till den levande Guden, Fadern och Kungen.
Vår uppgift är att helga Hans namn. Vår vilja är att Hans namn blir helgat-
-över hela jorden!
Eftersom denna värld i slutändan inte är vårt hem, så längtar vi efter-
-att Hans rike till sist helt ska bli upprättat.
Men tills dess har Jesus påmint oss om att vi kan gå till Fadern-
-och när vi sviker Honom kan vi be Honom att förlåta oss våra synder.
Denna kärlek vi har till Fadern, vår Kung, är sådan, att vi förlåter andra-
-likadant som vi har blivit förlåtna.
När vi kommer till kungen, vår Fader, är vi också helt beroende av honom-
-på daglig basis.
Vi moderna människor glömmer ofta detta. Jesus sa: “Be på detta sätt…”
“Vårt dagliga bröd giv oss idag.” Vi ska alltså vara beroende av vår Fader-
-för att Han ska försörja oss på daglig basis! Det gör oss ödmjuka!
Så Herrens mönsterbön påminner oss om att vara beroende av Fadern dagligen.
Men även fram tills Guds rike kommer, måste vi se den andliga striden.
Vi behöver skydd och ber vår kung skydda oss. Aposteln Paulus påminner oss-
-faktiskt om att i kriget inte ta vår egen rustning, utan Guds rustning!
Vi tar på oss kungens rustning och slåss i Faderns kraft.
Det är rätt och bra för oss i alla behov, situationer och omständigheter-
-att komma ihåg att vi i allt är dagligen beroende av vår Fader och Kung.
Vi kan komma till honom och be honom om allt det vi behöver.
Så länge vi andas, låt oss leva för att göra Hans namn känt, helga Hans-
-namn, som församling och som individer.
Längta efter att Hans rike kommer och Jesus återvänder, men fram tills dess-
-veta att Han kommer förlåta oss våra synder, ge oss vårt dagliga bröd-
-och skydda oss från den onde.

 

Mat 6:9
I skolen alltså bedja sålunda:
Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn…
(1917 års Bibelöversättning)

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.