Fråga 46: Vad är Herrens måltid? | Evangeliekatekesen

Kristus befallde alla kristna att i tacksamhet äta brödet och dricka från bägaren, till minne av honom och hans död. Herrens måltid är att fira Guds närvaro mitt ibland oss; som för oss in i gemenskap med Gud och med varandra; ger oss mat och näring för våra själar. Herrens måltid gör oss också förväntansfulla inför dagen då vi ska äta och dricka med Jesus i hans Faders rike.

 

 

Herrens måltid är ett tecken och ett sigill på förbundet.
Detta innebär att det både representerar och bekräftar ett löfte från Gud.
Guds dyrbara löfte att Han genom Kristus är vår Gud, och vi Hans folk.
I Herrens måltid minns vi och firar Guds närvaro. En gemenskap.
Vi får också näring och ser fram emot den kommande härligheten.
Låt oss tänka lite på dessa saker en stund.
Först av allt har vi en åminnelse i Herrens måltid.
Jesus sa till lärjungarna att de skulle förkunna Hans död tills Han kommer.
Brödet och vinet, Kristi kropp och blod representerar förbundsoffret.
De är två beståndsdelar i förbundsoffer. Jesus dog alltså frivilligt-
-då Han gav sig själv som offer i vårt ställe för våra synders förlåtelse.
Varje gång vi firar nattvarden ska vi minnas vad Jesu död betydde för oss.
Vi ska minnas Honom: “Gör detta till minne av mig. Förkunna min död…”
Vi firar det härliga försoningsverk som Kristus åstadkom för oss.
I Herrens måltid firar vi även Guds närvaro.
Är det inte fantastiskt att vi får sätta oss vid Guds bord?
Det är särskilt fantastiskt i ljuset av vårt uppror.
I 1 Moseboken 3 sa Satan till Eva och Adam att ta frukten.
Och de åt frukten, trots Guds befallning, och vad blev resultatet?
Blev de nöjda och belåtna? Nej, de drevs bort från Guds närvaro.
Men vid Herrens bord bjuder Han oss tillbaka till Hans närvaro-
-och säger “Sätt er vid Mitt bord.”
När Jesus säger “ta och ät” har Han upphävt ormens ord.
Derek Kidner har skrivit en fin rad:
“Det krävdes att Guds Son sändes till denna värld-”
“-och dog på korset, innan ‘ta och ät’ kunde bli frälsningens verb.”
Detta upplever vi varje gång vi kommer till Herrens bord och hör-
-orden: “Ta och ät!”
Vi firar vår återförening med Gud, Hans närvaro hos oss-
-och vår glädje över Hans närhet. Detta är nästa sak. Herrens måltid är-
-gemenskap—med Gud och Hans folk.
Vi umgås inte bara med Gud genom nåd, genom vad Jesus gjort på korset-
-utan vi umgås med varandra. När vi är förenade med Herren Jesus Kristus-
-är vi också förenade med alla som är förenade med Honom.
Paulus säger till korintierna: “Ni måste urskilja kroppen.”
Han menar inte att de ska förstå någonting mystiskt med brödet och vinet.
Kroppen är Kristi kropp – församlingen, de troendes gemenskap.
Vid Herrens bord umgås vi inte bara med Gud utan även med syskon i Kristus.
Sinclair Ferguson skickade nyss en lapp till Alistair Begg…
“Alistair, jag har mediterat över Jesu härliga försoningsverk-”
“-utan vilket vi inte varit bröder eller ens känt varandra.”
Det är en härlig bild av vad evangeliet gör. Det inte bara försonar oss-
-med Gud, utan ger oss också en mängd syskon från alla stammar och folk-
-genom historien och i härligheten. Vi firar detta i nattvarden.
Vi är förenade med Gud genom Jesus Kristus, och med varandra.
Herrens måltid är också andlig näring. Det är ett nådemedel. Ett av de sätt-
-Gud använder för att uppbygga och ge oss näring, befästa oss i tron-
-och hjälpa oss växa.
Och Herrens måltid är en väntan på den kommande härligheten.
Jesus tvättade lärjungarnas fötter den natt då Han blev förrådd.
Han serverade dem brödet och vinet. Men det är intressant i Luk 12:37-
-när Han talar om Lammets bröllopsmåltid, när det stora slutet har kommit-
-och alla har erkänt Honom som Kung. Vet du vad Han säger?
Den dagen ska Han låta dem lägga sig till bords, som lärjungarna-
-och Han skall fästa upp sina kläder och betjäna oss.
En av mina professorer frågade Wilber Wallis, professor i Nya Testamentet-
-vid Covenant Theological Seminary för många år sedan:
“Wilber, betyder detta att Jesus ska tjäna oss vid Lammets bröllopsmåltid?”
Dr. Wallis svarade: “Tror du att du inte skulle ha behov-”
“-av att Frälsaren tjänar dig?”
Ja, i Herrens måltid ser vi fram emot Lammets bröllopsmåltid, då vi sitter-
-med varandra i härligheten, och vår Frälsare serverar oss allt vi behöver.
Vilken glädje att få samlas vid Herrens bord!

 

1 Kor 11:23-26

Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.” Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.