Fråga 48: Vad är kyrkan? | Evangeliekatekesen

Gud utväljer och bevarar för sig själv en gemenskap, utvalda för evigt liv, och som förenade genom tro, älskar, följer, lär av och tillber Gud tillsammans. Gud sänder ut sin församling för att förkunna evangelium och ge en försmak av Kristi rike genom deras sätt att leva i harmoni och kärlek till varandra.

 

 

Kyrkan är Guds familj. Den kallas det nya förbundets gemenskap.
Den är kroppen som Kristus är huvud för. Den är Kristi brud.
Vi kallas ett heligt folk, ett kungligt prästerskap.
Kyrkan är de som blivit gjorda till Guds barn – adopterade genom Jesus.
Den består av alla kulturer, etniciteter och folk genom alla tider-
-som har lärt känna Jesus Kristus som Herre.
I min anglikanska tradition har vi en trosförklaring på 39 artiklar.
Där beskrivs kyrkan såhär: “Den lokala synliga kyrkan är en församling av-”
“-troende, där Guds ord rent predikas och sakramenten utdelas-”
“-enligt Kristi förordning. Kyrkan har ingen makt utom under Kristus-”
“-och har inte rätt att förordna någonting som är emot Guds Ord.”
“Och den får inte utlägga någon del av Bibeln i strid mot en annan.”
De gamla trosbekännelserna beskrev kyrkan som “en, helig, allmänelig-”
“-och apostolisk.” Kyrkan är en kropp under ett huvud.
Den är helig för att den helige Ande bor i och helgar den-
-och leder dess medlemmar i Guds verk.
Den är allmänelig, över hela världen, och förkunnar tron för alla folk.
Apostolisk betyder att den fortsätter lära ut apostlarnas lära-
-och vi är utsända på Kristi mission till alla folk.
Vi väljer inte vilka som är med i kyrkan. Gud väljer.
Precis som vi inte kan välja vilka som är våra syskon eller kusiner.
Vilket samfund de än tillhör, är de del i kyrkan och våra syskon.
Kyrkan sammanfattas i en fin gammal psalm. Några verser:
Sin enda grund har kyrkan i Kristus, Frälsaren.
Hon är Guds egen byggnad, den nya skapelsen.
Hon var den Kristus sökte med evangelium,
den brud han återlöste från världen med sitt blod.
Fast spridd i många länder är kyrkan endast en
och har en enda Herre och en bekännelse.
hon går till löfteslandet med samma resekost.
Av vatten född och Ande till ett och samma hopp
Kyrkan.

 

2 Tess 2:13
Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.