Fråga 43: Vad är sakrament eller förordningar? | Evangeliekatekesen

Sakramenten, eller förordningarna, är av Gud givna och av Kristus instiftade. Dessa två är dopet och Herrens måltid, som är synliga tecken och sigill på att vi är sammanbundna som en trosgemenskap genom Jesu död och uppståndelse. Genom vårt användande av dem förklarar och förseglar den helige Ande evangeliets löften mer fullständigt i oss.

 

 

Det finns två “sakrament”, eller “förordningar”.
Det första är dopet, som sker en gång i livet.
Sedan kommer Herrens måltid, som pågår regelbundet.
De kallas förordningar, eftersom Jesus befallde oss att göra dessa saker.
Vi kallar dem sakrament eftersom genom dem kommer Guds välsignelse och nåd-
-till oss på unika sätt.
De är inte bara personliga, individuella upplevelser. Vi är en gemenskap-
-och dopet och nattvarden visar att vi är del i denna förbundsgemenskap.
Folket som tillhör Jesus. De är faktiskt som gränsmarkörer och-
-Westminsterbekännelsen säger att de gör “en synlig skillnad mellan-”
“-dem som tillhör kyrkan och resten av världen”.
De är både “tecken” och “sigill”. Vi kallar dem “tecken” för att de-
-symboliserar frälsningens välsignelser: syndernas förlåtelse, mottagandet-
-av den helige Ande, förmågan att vara i Kristi närvaro.
De är inte bara tecken, utan även “sigill”—de för dessa välsignelser-
-till oss. De försäkrar oss och stimulerar vår tro.
Och det är vår tro som tar emot dessa välsignelser.
Det finns en del ställen, t.ex. 1 Korintierbrevet 10 och 1 Petrusbrevet 3-
-där det verkar stå att sakramenten tar emot välsignelserna i frälsningen.
Men sakramenten rör upp vår tro, och det är tron som tar emot dem.
J.I. Packer säger såhär: “Ordets förkunnelse gör evangeliet hörligt-”
“-och likadant gör sakramenten det synligt. Gud stimulerar tro genom båda-”
“-medel. Sakramenten fungerar alltså som nådemedel: att se är att tro.”

 

Rom 6:4; Luk 22:19-20

Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet….

Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.