Fråga 16: Vad är synd? | Evangeliekatekesen

Synd är att förkasta eller ignorera Gud i den värld han har skapat, att göra uppror mot honom genom att leva utan bry sig om honom, att inte vara eller göra det han begär i sin lag – vilket resulterar i vår död och hela skapelsens sönderfall.

Ett viktigt sätt att förstå synden är att synd är uppror mot Guds lag.
Vi gör inte vad Gud kräver av oss och lever inte som Han kallar oss.
Alltså är vi inte riktigt de Gud skapat oss till att vara.
Synden är att inte anpassa sig till Gud—att inte se Honom som normgivande-
-för våra liv—den som hela vårt liv måste kretsa kring.
När vi inte lever som om Gud är den Han är, bryter vi mot Hans lag-
-och alla de skyddande riktlinjer Han gett oss för att leva på bästa sätt.
Tänk såhär: Om du gick ut för ett stup och sa “Jag måste inte leva efter-”
“-gravitationslagen, utan mina egna regler”, då har du dels brutit mot-
-budet “gå inte ut för ett stup”, och du har även struntat i gravitationen.
Du lever som om gravitationen inte hade någon betydelse.
Man kan inte säga att gravitationslagen är så godtycklig att man inte-
-måste lyda den. Du förstår att du måste anpassa dig till gravitationen.
Givetvis finns det gränser och riktlinjer att följa.
Vad händer när man går ut för ett stup och struntar i gravitationslagen?
—Död och sönderfall.
När vi inte lever som om Gud är Gud och bryter Hans kärleksfulla lag och-
-struntar i att ära Honom och antyder att Han är oviktig i delar av livet-
-så misslyckas vi med att vara de Han skapat oss till att vara.
Detta leder till död och sönderfall.
Denna illustration kan kanske vara till hjälp:
Solsystemet existerar i harmoni när alla planeter kretsar kring solen.
Men om planeterna bestämde själva vad de skulle kretsa kring-
-eller inte kretsa kring, eller att kretsa kring sig själva—vad skulle ske?
Död och sönderfall. Solsystemet skulle uppluckras och falla sönder-
-eftersom de inte kretsar kring rätt centrum—de bryr sig inte om solen.
Därför faller allt sönder och förstörs.
Att inte anpassa sig till Gud, leder inte bara till vår död och sönderfall-
-utan är skälet till att hela kosmos har drabbats av död och sönderfall.
Gud skapade Adam och Eva till att vara skapelsens krona.
När de syndade fick deras olydnad inte bara konsekvenser i deras egna liv-
-utan även över hela kosmos.
Paulus skriver att syndens lön är döden. Synden leder till död.
Men evangeliet är att Jesus Kristus led döden så att vi får leva.
På sätt och vis föll Han sönder andligt på korset, så att vi kan bli hela.
Han dog för vår synd, så att vi får leva. Han upplevde död och sönderfall.
Han tog straffet för vår synd, så att inte vi behöver ta det.

1 Joh 3:4

Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.