Fråga 30: Vad är tro på Jesus Kristus? | Evangeliekatekesen

Tro på Jesus är att erkänna sanningen i allt som Gud har uppenbarat i sitt Ord, att lita på honom och också att ta emot och vila enbart i honom för vår frälsning när han ställs fram för oss i evangelium.

 

 

Ibland undrar jag om vi inser vilket stort ord “frälsning” är.
Vad innebär det att vara “frälst”?
Å ena sidan betyder det “säker”, men det betyder även “botad”.
Det betyder “förlåten”, “adopterad”, att ha blivit helad.
Det är ett stort ord och betyder att vi blivit återförenade med Gud.
Vi har fått liv med Gud nu och även evigt liv med Gud i himlen.
Frälsningen är alltså stor! Frälsning är en gåva från Gud.
Det är inte någonting vi kan förtjäna, även om många känner så.
Nej, det är en Guds gåva som vi själva inte kan uppnå—den måste tas emot.
Detta måste vi ha klart för oss från början. Frälsning kan komma direkt-
-som med Sackeus, när Jesus kom hem till honom och sa: “Idag har-”
“-frälsningen kommit till detta hus.”
Den kan komma på en kort stund där man inser och kommer till tro.
Frälsningen måste också levas i och levas ut. Paulus säger att vi-
-måste arbeta på vår frälsning, med fruktan och bävan.
Frälsning kan upplevas på en stund, men resten av livet lever vi i-
-dess innebörd och hur det påverkar våra liv.
Det finns en historia om en engelsk biskop som var väldigt ordentlig-
-och gick ner för Londons gator.
En gatuevangelist ropade: “Min herre, har du blivit frälst?”
Svaret var intressant. Han stannade, tänkte efter och sa vänligt:
“Ja, jag har blivit frälst, jag blir frälst och jag ska bli frälst.”
Vad menade han? Han kan se tillbaka till stunden då han satte tilltro-
-till Kristus och vände sig till honom i tro, och upplevde frälsningen.
Men han menade även att frälsning är någonting man lever i-
-som man lär sig och upplever mer av varje dag-
-och att den blir fullbordad när man flyttar hem till Herren.
Frälsning börjar när Gud öppnar våra ögon och vi ser att vi behöver Kristus.
Så länge vi tror att vi kan frälsa oss själva, är vägen avstängd.
Att vara frälst är som att hålla på och drunkna—någon annan måste rädda en.
Man behöver bara slappna av och bli räddad, för annars drunknar man.
Det enda jag kan bidra med i frälsningen är min egen syndiga natur.
Det handlar om att komma till Gud med insikt och ödmjukt behov.
Jag kommer i tro, vänder om från mina synder. Och jag erkänner-
-att jag behöver honom. Så börjar frälsningen.
Paulus säger i Rom 10: “Alla som åkallar Herrens namn ska bli frälsta.”
Nuförtiden avvisar många idén om att tron på Kristus är nödvändig-
-för att bli ett Guds barn och ärva evigt liv. Men ändå säger Jesus detta.
“Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan mig.”
Han är vår väg till frälsning. Så predikade Apostlarna—Petrus i Apg 4:
“Det finns inget annat namn genom vilket vi blir frälsta.”
Frälsningen kommer genom Jesus Kristus.

 

Gal 2:19-20

Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.