Fråga 1: Vad är vårt enda hopp i liv och död? | Evangeliekatekesen

Att vi inte tillhör oss själva utan att vi, med kropp och själ, både i liv och död, tillhör Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.

Jean Calvin skriver på ett ställe om det kristna livets kärna.
Han hade kunnat göra en lista med bud och karaktärsdrag att eftersträva–
–men istället sammanfattar han det kristna livets grundmotiv och -princip:
Motivet: Gud sände Sin Son för att rädda oss av nåd och adoptera oss.
I glädje och tacksamhet för denna nåd vill vi likna vår Fader.
Vi vill likna vår Frälsare och behaga vår Fader.
Och grundprincipen är: Att vi inte ska–
–leva för att behaga oss själva, som vore vi våra egna.
Först och främst får vi inte bestämma vad som är rätt och fel.
Och vi förlitar oss helt på Guds Ord.
Vi slutar göra som vi brukar, att sätta oss själva först utan istället–
–Guds vilja och kärleken till nästan går först.
Vi ska inte heller behålla någon del av oss själva–
–utan ge hela vårt jag—kropp och själ.
Vi litar också på Gud i alla lägen—vått och torrt, liv och död.
Så hur hänger motivet och principen ihop?
Jo, eftersom vi är frälsta av nåd är vi inte våra egna.
En kvinna sa: “Om jag är frälst genom att ha gjort eller bidragit något–
–”kan Gud inte begära något mer av mig.”
“Men om jag är frälst av ren nåd, finns inget Han inte kan begära.”
Rätt: Ni är inte era egna, ni är köpta.
En kristen talare sa för några år sen:
“Om någon gett sig själv helt för en, kan man göra annat”–
-“än att ge sig själv helt åt honom?”
Han gav hela Sig själv för dig och nu måste vi ge oss själva helt åt Honom.

 

Rom 14:7-8

Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.