Fråga 50: Vad betyder Kristi uppståndelse för oss? | Evangeliekatekesen

Kristus triumferade över synden och döden genom att uppstå fysiskt, så att alla de som förtröstar på honom väcks upp till ett nytt liv i den här världen och till evigt liv i den värld som ska komma. Precis som vi en dag kommer att uppstå, så kommer den här världen att bli återställd. Men de som inte förtröstar på Kristus kommer att uppväckas till evig död.

 

 

Jesu Kristi återuppståndelse medför många underbara saker.
För det första ger den upprättelse åt Jesus. Några trodde att Jesus dog-
-för att Han förtjänade det, fälld av en romersk domstol.
Gamla testamentet sa också att den som blir hängd på trä är förbannad.
Men det visade sig att Jesus inte fördömdes genom Sin egen synd.
Istället bar Han andras synder, och detta offer behagade Gud-
-så att Gud uppväckte Honom från de döda.
Uppståndelsen är alltså en bekräftelse på Jesu sista ord:
“Det är fullbordat!” – Gud Fadern bekräftade att frälsningen var fullbordad.
Och Fadern gav Jesus upprättelse genom uppståndelsen.
Den visar även att evangeliet berör människor kroppsligen.
En del tror att vårt sista stadie är i andlig form utan några kroppar.
Men en del av grundläggande kristen sanning är att, i den nya himlen-
-och den nya jorden, är inte slutmålet bara en “himmelsk” tillvaro-
-utan det är en ny himmel och en ny jord.
Vi kommer att ha uppståndelsekroppar som Kristus. I 1 Korintierbrevet 15-
-säger Paulus, att Kristus uppstod kroppsligen – hur märkligt det än var…
Man kunde vidröra, känna, tala med och se Honom, Han kunde äta mat…
Och när vi uppstår på sista dagen, ska vi också ha nya kroppar som Hans.
Hans uppståndelse är alltså förstlingsfrukten av-
-“den allmänna uppståndelsen” vid tidsålderns slut.
Alla människor ska uppstå – antingen till liv, eller till dom-
-för att vi, till vårt väsen, är kroppsliga varelser.
Med detta får vi också en blick av liv och tillvaro bortom detta liv.
Vi ska inte tro att kristendomen bara löser några problem här.
Slutmålet är bortom detta liv. Vi åldras, tappar håret och får artrit-
-eller blir dementa. Vi får alla möta ålderdomens svaghet.
En uppståndelsetillvaro börjar då se väldigt god ut.
Vårt hopp är inte att överleva och bli 70-80 år – eller 90!
Vårt hopp är att till sist få en kropp lik Kristi uppståndelsekropp.
Hans kropp är förstlingsfrukten, våra är garanterade av Honom-
-och vi kommer efter Honom för att vara med i denna helt kroppsliga-
-uppståndelsetillvaro i den nya himlen och jorden, där rättfärdighet bor.
Därför slutar 1 Kor 15 med orden: “Uppmuntra er med dessa ord.”

 

1 Tess 4:13-14

Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.