Vad fordrar missionsbefallningen av lokala församlingar?

Vad fordrar missionsbefallningen av lokala församlingar?

Svar

För att fullfölja Jesu befallning att göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19), måste församlingar:

  1. Obevekligt predika evangeliet. En församling som vill evangelisera för världen måste börja med att evangelisera för sina grannar. Steg ett: predika klart och tydligt evangeliet på församlingens alla offentliga gudstjänster.
  2. Lär människor att hålla allt Jesus befallt. Missionsbefallningen är en befallning att göra Jesu lärjungar, människor som följer, efterliknar och lyder honom. Växande lärjungar utgör bättre vittnen.
  3. Utrusta varje medlem att evangelisera personligen. Pastorn kan inte vara den ende evangelisten. En församling bör öva och uppmuntra alla sina medlemmar i evangelisationen. Håll lektioner i evangelisation. Visa evangelistiskt material (såsom Upptäckten [länk]) att använda i personlig evangelisation. Be regelbundet med församlingen för evangelistiska satsningar.
  4. Sök tillfällen att samarbeta med missionärer i andra länder. Församlingar bör inte enbart sträva efter att evangelisera för sina grannar, utan även på platser där Kristus inte ännu är känd (Rom 15:20). Sök därför samarbete med likasinnade bröder och systrar som redan arbetar i ett annat land.
  5. Be för att Gud ska fostra medlemmar som vill föra evangeliet till andra länder. Situationen kommer vara olika för varje församling, men varje församling bör be för att Gud ska fostra några av dess egna till att bedriva utlandsmission.

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission.

Website:  www.9Marks.org