Fråga 52: Vad innebär det hopp som det eviga livet har i förvar åt oss? | Evangeliekatekesen

Det påminner oss om att den nuvarande fallna världen inte är allt som finns, att vi snart kommer att leva med och njuta av Gud för all evighet i den nya staden, i den nya himmeln och den nya jorden, där ska vi vara helt och för evigt fria från all synd och vi kommer att få förnyade uppståndelsekroppar i en förnyad, återställd skapelse.

 

 

Hopp. Katekesens svar talar om två härliga saker som evangeliet lovar ska komma.
Först: Vi ska njuta av Gud för evigt.
Gud är ju treenig – i Sig själv har Fader, Son och Ande ärat varandra.
De har alltid haft glädje i varandra, beundrat och älskat varandra.
Därför har Gud, i sig själv, evig glädje.
Vi skapades för att få del i denna glädje, och för att ära Honom-
-och ta del i denna ära och glädje.
Men ingen av oss har någonsin upplevt denna glädje, i all dess fullkomliga-
-eviga, oändligt växande… för vi alla tillber och dyrkar andra saker.
Men en dag kommer vi befrias från synden, och då ska vi få veta.
Då ska vi uppleva det och njuta av Honom för evigt.
För det andra: Vi kommer åtnjuta Honom för evigt i den nya staden.
I det nya Jerusalem, den nya himlen och den nya jorden.
Vi ska uppleva Hans fysiska glädje, inte bara i ett immateriellt tillstånd.
Nej, vi ska vara i en materiellt återställd skapelse.
Vi ska få uppståndelsekroppar som Jesus, fysiska kroppar.
Den kristna tron föreställer sig kropp, själ – fysiskt och andligt, ihop-
-i perfekt harmoni för evigt. Detta föreställer sig ingen annan religion.
Och detta betyder att vi inte ska flyta runt som kropplösa andar-
-utan vi ska dansa, marschera, kramas, äta och dricka i Guds rike.
All vår längtan blir uppfylld, alla våra sorger blir uppslukade.
Vad kan vara bättre? Och ingenting mindre än detta har vi att vänta oss!

 

Upp 21:1-4
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.