Fråga 9: Vad kräver Gud i de första, andra och tredje buden? | Evangeliekatekesen

Fråga 9: Vad kräver Gud i de första, andra och tredje buden?

Det första, att vi känner och förtröstar på Gud som den ende sanne och levande Guden. Det andra, att vi undviker all avgudadyrkan och inte tillber Gud på olämpligt sätt. Det tredje, att vi behandlar Guds namn med fruktan och vördnad, och att vi också ärar hans Ord och verk.

De första tre buden visar hur vi ska förhålla oss till den sanne Guden.
Första budet säger att vi inte ska ha några andra gudar.
Gud är den ende som vi ska tillbe, den vi högst ska älska och vilja ha.
Det andra budet liknar det och talar om att vi inte ska tillbe Gud efter-
-våra egna föreställningar om Gud—vilket kallas avgudadyrkan.
Det första: “Ha inga andra gudar”—Det andra: “Tillbe Gud enligt den Han är”-
-“och inte enligt hur vi vill att Han ska vara.”
Tillbe alltså inte falska gudar och tillbe inte Gud på ett falskt sätt.
Det tredje budet liknar faktiskt dessa: Vi ska inte missbruka Guds namn.
Vi vet att Guds namn beskriver Hans karaktär och väsen.
Därför säger Han till Mose att Hans namn är “Jag Är”.
Gud säger alltså att Hans namn är “självexisterande och evig”.
Att missbruka Guds namn handlar inte bara om att använda vissa ord.
Det betyder att när vi talar om Gud med våra ord och våra liv, så ska vi-
-hedra och respektera vem Han är.
Lite mer om de första två buden. Låt oss säga att du tror-
-att något mål i livet—status, ett jobb eller en relation—kan ge dig-
-välbefinnande och uppfylla dina innersta begär efter mening.
Du lever som om detta mål kan ge dig mer välbefinnande än Gud.
Då bryter du mot det första budet—du har gjort målet till gud.
Status, ett jobb eller en person har blivit det du tillber.
Andra sidan är att om du tillber Gud för att du tror att Han ska ge dig-
-välbefinnande genom att ge dig status, jobbet eller relationen du önskar-
-då bryter du också mot budet. Du lägger din uppfattning om Gud på Gud.
Du har skapat en beställningsgud—en avgud.
De två första buden säger att vi endast ska tillbe Gud, som den sanne-
-Guden och inte en specialdesignad gud eller avgud.
Varför insisterar buden på att vi tillber endast Gud, som den Han är?
Varför insisterar tredje budet på att hedra Hans namn och karaktär?
Jo, för att Gud skapade oss med en längtan som bara Han kan besvara.
Om vi ständigt försöker ändra vem Gud är, eller ersätta Honom-
-kommer vi aldrig att få någon ro, välmående, eller mening.
Vi blir aldrig hela.
Men om Gud är i centrum för våra liv—inte en annan eller reviderad gud-
-utan den sanne levande Guden, kommer vi att få verklig frid.
Detta är precis vad Augustinus skrev:
“Du har gjort oss för Dig själv, O Herre, och våra hjärtan får ingen ro-”
“-förrän de funnit ro i Dig.”

5 Mos 6:13-14

HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Ni skall inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.