Fråga 11: Vad kräver Gud i de sjätte, sjunde och åttonde buden? | Evangeliekatekesen

Det sjätte, att vi inte skadar, eller hatar, eller är fientliga mot vår nästa, men istället är tålmodiga och fredliga, och strävar efter att vara kärleksfulla även mot våra fiender. Det sjunde, att vi avstår från sexuell omoral och lever rent och troget, oavsett om det är i äktenskapet eller som singel. Att vi undviker orena handlingar, blickar, tankar och lustar och vad som helst som kan leda till dem. Det åttonde, att vi inte utan tillåtelse tar det som tillhör någon annan, inte heller undanhåller något gott från någon som vi kan göra gott mot.

Kristna är skyldiga att lyda de tio budorden.
Det vi ser i de tio budorden är Guds lagar.
I Jesu tolkning i Bergspredikan ser vi att lagens krav är högre än vi tror.
Det handlar inte bara om att inte begå äktenskapsbrott-
-och inte mörda eller stjäla—utan Jesus säger om det sjätte budet, att-
-om man bär på bitterhet och inte kan förlåta eller kallar andra för dårar-
-och inte ser dem som människor, då har man mördat dem i hjärtat.
Han säger att om du lustar—inte bara begår äktenskapsbrott i handling-
-utan bara har begär i ditt hjärta, har man brutit det 7:e budet.
Också om man är girig, materialistisk och inte generös.
Jesus ökar medvetenheten om buden till den högsta nivån.
Vi kan även läsa från Luthers texter att man inte kan bryta resten av buden-
-utan att först bryta det första—genom att uppskatta annat mer än Gud.
Han sa också att när det finns ett förbud, finns ett motsvarande påbud.
Om det står att man inte ska mörda, betyder det även att man ska älska-
-andra, även sina grannar och fiender.
När det står att man inte ska begå äktenskapsbrott betyder det att man ska-
-vara trogen sin äkta hälft, och se sexualitet som en gåva från Gud.
Därför ska man se äktenskapet som ett slutet avtal-
-mellan en man och en kvinna.
Och “du ska inte stjäla” betyder också att du ska vara mycket generös.
Så detta är den kristnes ansvar inför de tio budorden.
Men problemet är att vi inte kan lyda dem fullkomligt, så hur löser vi det?
Jo, Jesus Kristus, den andre Adam, det sanna Israel…
…församlingskroppens gudomliga huvud och representant-
-kom för att uppfylla lagen fullkomligt.
Hans lydnad tillräknas våra liv och därför kan vi lyda lagens krav.
Även om vi inte lyder perfekt vet vi att vi inte ska krossas av lagen.
Vi är trygga i att vilja lyda Guds lag, då Jesus har uppfyllt dem-
-för oss. Vi kan alltså lyda utan rädsla för att väcka Guds misshag-
-för att vi inte lytt, utan vi vet att Jesus uppfyllde allt detta.
Han uppfyllde hela lagens krav fullt ut för oss.

 

Rom 13:9

Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.