Fråga 12: Vad kräver Gud i de nionde och tionde buden? | Evangeliekatekesen

Det nionde, att vi inte ljuger eller luras, men att vi talar sanning i kärlek. Det tionde att vi är nöjda och belåtna, och inte är avundsjuka på någon eller ogillar något Gud har gett oss eller dem.

Tungan är ostyrig och ond, den tänder eld på hela kroppen, säger Jakob 3.
Det nionde budet kommer till oss för att tygla vår tunga.
Att tygla tungan med sanning och lära oss att lägga bort falskhet och lögn.
Även ordet “lögn” är ohövligt i vår kultur—att kalla någon för lögnare-
-ses som en förolämpning. Många vill inte alls använda ordet.
Jag tycker detta visar människans fallna natur, att undvika detta budord.
Varför ses orden “du ska inte ljuga” och ordet “lögn” som oartiga?
Detta visar att vi redan döljer sanningen, eller hur?
Vi ryggar för att fullt uttrycka vad som är gott, rätt och sant.
Budet kommer och överbevisar oss och påpekar vår fallenhet när det gäller-
-hur vi använder tungan, och den förstörelse som tungan representerar.
Och det tionde budet: “Du ska inte ha begär.” Intressant nog är begäret-
-som hjärtats händer. Som om hjärtat sträcker sig, önskar och griper saker-
-som inte tillhör det.
Någonting som är vackert med budet är, att även om det handlar om insidan-
-påpekar det även de sociala följderna av detta invärtes begär.
Du ska inte ha begär efter någonting som tillhör din nästa.
Varken hans hustru, boskap, eller någonting som tillhör din nästa.
Budet sätter en gräns som visar när begäret går för långt.
Man går över gränsen när man begär saker som inte rätt tillhör oss.
Begäret går över gränsen när det är efter andras tillhörigheter.
Din nästas boskap, eller hustru. Begäret skadar alltså din nästa.
En annan överträdelse äger också rum. Begäret visar att vi inte tycker-
-att Gud fördelat skapelsen rätt. Han har inte gett oss det vi begär.
Så hjärtat syndar genom att greppa efter saker som inte tillhör det-
-och söker saker som tillhör någon annan ägare—din nästa eller Gud.
Så dessa bud talar till oss och kallar oss att tala sanning.
De kallar oss inte bara till att tala sanning, utan även-
-att tala sanning i kärlek, på ett visst sätt.
Och de kallar oss att tygla begären och leda om begären till de saker-
-som är goda och rätta, som Gud gett oss till vårt nöje.
Och att vara nöjda med hur Gud fördelat allt, och inte gå utanför detta-
-och på så sätt förstöra samhället och medmänniskan genom att ta saker.
Det är i hjärtat det börjar, när vi vill ta saker som inte är våra.

Jak 2:8

Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.