Fråga 32: Vad menas med rättfärdiggörelse och helgelse? | Evangeliekatekesen

Rättfärdiggörelse är vår tillräknade rättfärdighet inför Gud, gjord möjlig genom Kristi död och uppståndelse för oss. Helgelse är vårt gradvisa, växande i rättfärdighet, möjliggjord genom den helige Andes arbete i oss.

 

 

Rättfärdiggörelsen är Guds handling, där Han förklarar oss rättfärdiga-
-eller perfekta, för att vi genom tron allena blivit förenade med Jesus-
-som är perfekt och rättfärdig.
Rättfärdiggörelsen är alltså en laglig ställning inför Gud, som beror på-
-en andlig förening med Jesus genom tron allena. Man arbetar sig inte in-
-eller presterar sig inte fram till denna ställning inför Gud.
Han förklarar dig som perfekt p.g.a. din förening med Kristus, genom tron.
Helgelse är när Gud, genom sin Ande och Ordet, formar om dig-
-med små eller stora steg, till Hans Sons avbild.
Så blir vi verkligen rättfärdiga i handling och övervinner brister-
-i vår helgelse.
Men hur hänger dessa ihop? En bra vers är Hebreerbrevet 10:14…
“Genom ett enda offer har Jesus gjort fullkomliga dem som helgas.”
Tänk noga på vad som står. Vem har gjorts fullkomlig för alla tider?
—Det är färdigt—”gjorts fullkomlig”…
De som helgas. De som håller på att göras heliga.
Han har gjort dem perfekt heliga—vilka? —De som håller på att helgas.
Det betyder att beviset på att du står som helig, perfekt och rättfärdig-
-inför Gud, är att du genom tron håller på att helgas.
Det låter motsägelsefullt, men detta är nyckeln till det kristna livet.
Kraften med vilken du varje dag försöker övervinna brister i ditt liv-
-är förtroendet att du redan är perfekt.
Om du förväxlar dessa och tänker: “Gud kräver att jag blir perfekt.”
“Jag måste uppträda perfekt, så att Gud ser på mig och gör mig perfekt.”
Det är raka motsatsen! På grund av Kristus, tror vi på Honom-
-och vad Han gjorde på korset, Hans perfekta liv. Vi tror på Honom.
Och genom denna tro förenar Gud oss med Kristus. Vi får Hans perfektion-
-och är nu fullkomnade i Kristus—och beviset på denna ställning är-
-att vi hatar vår synd, och dagligen, genom Hans löften, strävar efter-
-att komma över de brister vi har.
Jag vill uppmana er att inte få detta om bakfoten.
Världen och andra religioner får det om bakfoten, de tror att-
-våra gärningar och försök kan göra oss behagliga för Gud.
Det går inte på det sättet. Gud räknar oss som godtagbara. Han gör oss-
-till Hans barn, räknar oss som rättfärdiga och p.g.a. detta-
-lever vi med att bli vad vi redan är.

 

1 Petr 1:1-2

Till de utvalda…Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.