Fråga 26: Vad mer friköps genom Kristi död? | Evangeliekatekesen

Kristi död är början på friköpelsen och förnyelsen av varje del av den fallna skapelsen, då han kraftfullt styr allting för sin ära och skapelsens bästa.

 

 

Fallna syndare behöver bli friköpta av Lammets blod.
Vi behöver Jesu blod för att bli friköpta från vår synd som individer.
Bibeln är tydlig—det står i Romarbrevet 3 att därför att Jesus har friköpt-
-oss, står vi rättfärdiga genom hans nåd.
Men vad menas med att övriga skapelsen måste förnyas?
Det står i Romarbrevet 8 att hela skapelsen måste befrias från förgängelsen.
Det står även i Kolosserbrevet 1 att genom Jesu död och blod-
-ska allt, hela skapelsen bli försonad. Vad betyder detta?
Vi vet att Lammets blod har friköpt individer, och vi vet också att-
-hela skapelsen är fallen, natur och kultur, allt är fallet.
I frälsningshistorien ser vi skapelse, fall, återlösning, fullbordan.
Genom Jesu död ser man detta “redan, men inte än”, i förnyelsen.
Genom Hans död och uppståndelse, som bekräftar betalningen för vår synd-
-är detta som Gud gör i att förnya världen redan klart-
-men ännu inte fullbordat förrän han återvänder.
Så i slutet, med den nya himlen och jorden, när det nya Jerusalem kommer-
-ser vi allting vara återställt—en bild av hela skapelsen.
Inför detta måste vi vara noga med att se att det är “redan, men inte än”.
“Redan”—ja, genom Jesu död och uppståndelse blir hela skapelsen förnyad.
Men “inte än”—vi vet att det ännu inte helt är återställt.
Där finns en spänning och vi får inte tro att allt redan är återställt-
-eller att vi själva kan skapa detta förnyande.
Samtidigt får vi inte säga att allt i världen är så fallet och ruttet-
-för vi vet att genom Jesu död och uppståndelse, har skapelsens suckan-
-besvarats i Jesu verk och liv, som fullbordas i den nya himlen och jorden.

 

Kol 1:19-20

Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.