Fråga 40: Vad ska vi be? | Evangeliekatekesen

Hela Guds Ord leder och inspirerar oss i vad vi ska be, inklusive den bön Jesus själv har lärt oss.

 

 

När vi frågar vad vi ska be om, vänder vi oss instinktivt till Bibeln-
-eftersom Bibeln inspirerar och leder oss. Det kan vara när Jesus påminner-
-oss om hur vi alltid borde be utan att tröttna, eller när Paulus påminner-
-filipperna att inte göra sig några bekymmer utan be till Gud om allt.
Bibeln håller oss på spåret. Och när vi ber, ber vi Gud att sätta våra-
-och andras liv i linje med hans syften.
När vi ber på detta sätt kan vi be med förtroende.
Vi kan be för världen—att människor ska tro evangeliet.
Vi kan be för arbetare till skörden, som Jesus sa.
Vi kan be för evangeliets verk i våra liv så att vi blir mer heliga-
-och fulla av glädje och tacksamhet.
Vi måste även komma ihåg att Gud är mer villig att välsigna oss-
-än vi är att ens be Honom. Som Jesus sa: Om ni som är onda förstår-
-att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er Fader i himlen-
-ge det som är gott åt dem som ber honom?

 

Ef 3:14-21

Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.