Fråga 5: Vad skapade Gud mer? | Evangeliekatekesen

Fråga 5: Vad skapade Gud mer?

Gud skapade allting genom sitt mäktiga Ord, och se allt i hans skapelse var mycket gott. Allt blomstrade under hans kärleksfulla styre.

Ibland börjar jag min andakt med att reflektera över universums storhet.
Vår lilla galax har hundra tusen miljoner stjärnor.
Det finns hundra tusen miljoner galaxer till med lika många stjärnor.
Galaxerna är hundra ljusår breda och tre miljoner ljusår ifrån varandra.
Helt fenomenalt, häpnadsväckande och fantastiskt!
Gamla Testamentets första ord är: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Med orden “himmel och jord” menas att Han skapade allt.
Man kan läsa det som: “I begynnelsen skapade Gud kosmos.”
Och sedan sa Han att det var gott. Dessutom mycket gott.
Men i Nya Testamentet får vi ännu mer uppenbarelse genom Jesus Kristus.
Och kosmos skapades av Kristus själv. Johannesevangeliet börjar med orden:
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud—utan honom har inget blivit till som är till.
Så där ser vi den kosmiske Kristus, alltings Skapare.
Även aposteln Paulus kopplar ihop båda i 1 Korintierbrevet 8:6-
-där han säger att vi finns tack vare Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.
Hela vår existens beror på dem.
Sedan kommer man till lovsången i Kolosserbrevet 1:16-17 om Jesus:
Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga–
–och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting–
–och allt består genom honom.
Jag har ofta tänkt att om jag kunde ta Enterprise och resa ut från–
–vintergatan och warpa förbi alla galaxer, som vore de lyktstolpar–
–och komma till universums avkrokar och hitta en bit stjärndamm–
–så är detta också skapat och består genom Kristus.
Allt är skapat av Kristus—från elden i Arcturus till eldflugorna.
Texturer, skepnader, allt i himlen, jorden, under jorden och havet–
–allt är skapat och består genom Honom.
Och eftersom Han skapat allt, är allt under Hans kärleksfulla omsorg.
Vi måste komma ihåg att vi är skapelsens krona och bär Guds avbild.
Vi pånyttfödda har även Kristi avbild och kan vila i Hans godhet och makt.
När Han styr allt i våra liv och vi frodas under Honom.

1 Mos 1:31

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.