Fråga 36: Vad tror vi om den helige Ande? | Evangeliekatekesen

Att han är Gud, evig med Fadern och Sonen, och att Gud ger honom oåterkalleligt till alla som tror.

 

 

Den helige Ande är den tredje personen i gudomen. Han är en person-
-och Han är ett med Fadern och Sonen. Han är någonting fantastiskt!
Jag var agnostiker innan jag blev kristen. Jag trodde att kristendomen-
-bara var en uppsättning idéer. Det är den ju, men även mycket mer än så.
Bland det mest fantastiska är att Gud själv, i den helige Andes person-
-faktiskt bor och lever i oss. Detta säger Bibeln.
När man blir kristen blir man född på nytt.
Det innebär att man får ett nytt andligt liv—vi var döda, men lever nu…
Hur sker detta? —Det är den helige Andes verk.
Den helige Ande är Herren och ger liv. Han har gett liv till oss kristna.

 

Joh 14:16-17

Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.