Fråga 49: Var är Kristus nu? | Evangeliekatekesen

Kristus uppstod kroppsligen från graven på den tredje dagen efter sin död och sitter nu på Faderns högra sida, där han regerar över sitt rike och ber för oss, tills han kommer tillbaka för att döma och förnya hela världen.

 

 

Du har säkert hört uttrycket “Syns du inte, finns du inte.”
Någon man inte sett på länge har inte mycket betydelse i vardagen.
Bibeln säger att Jesus steg upp till himlen och inte syntes mer.
Men vi vet att där Han nu är, har Han stor betydelse för oss.
Var är Jesus nu? – Han sitter vid Faderns högra sida.
Men vad spelar det för roll i vårt dagliga liv?
För det första påminns vi om att Jesus härskar över hela skapelsen.
Psalm 110 talar om hur alla fiender är en fotpall under Jesu fötter-
-där Han sitter på Faderns högra sida.
Du kan finna tröst i detta, när du är modfälld, besviken eller bitter.
Eller när du blir ledsen och arg över all orättvisa i världen-
-och du som David frågar (Ps 37) varför de ogudaktiga tycks frodas.
Tänk då på var Jesus är nu. Han är vid Faderns högra sida, se Honom där.
Fienderna är Hans fotpall. Han som besegrade döden härskar över världen.
I Efesierbrevet 1 står det att Jesus fick all makt, och en dag ska Han-
-komma tillbaka och göra det som är krokigt rakt.
Låt Jesu situation ge dig hopp och mod att lita och följa Honom.
Hans fiender är redan Hans fotpall – men det finns mer.
Jesus är inte bara kungen som härskar, utan prästen som medlar.
Hebreerbrevet 10 säger att Jesus är den store översteprästen-
-som på korset gav Sig som offret för synden, och nu medlar Han-
-och ber för oss till Fadern. Han är vår “advokat” på alla sätt och vis.
När vi ser Jesus på Faderns högra sida som överstepräst minns vi-
-att det inte finns någon fördömelse för vår synd.
Att Jesus offrade Sig själv så att vi kan förenas med Honom.
Vi har alla rättigheter som Guds barn.
Nej, Jesus syns inte, men Han är aktiv i våra liv – och i världen.
Han är på Faderns högra sida, härskar som kung, medlar som vår präst-
-och kommer att återvända, torka alla tårar, göra svärd till plogbilor-
-och översvämma världen med sin ära och prakt.

 

Ef 1:19-21
och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.