Var noga med dig själv och din undervisning

Var noga med dig själv och din undervisning

Pastorer står ständigt inför frestelsen att lägga mer tid och energi på metoder än på läran. Om du är en av dem, lyssna då på Paulus’ instruktion i 1 Tim 4:16: ”Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.”

Efter uppmaningen att vara noga med sig själv instruerar Paulus Timoteus vidare att vara noga med sin undervisning, med läran. Men vad jag ser är att de flesta pastorer inte är detta. De talar inte om läran. De läser inte på. Om de är noga med någonting, är det deras metoder och psykologi. Resultatet? Mindre bibeltrohet. Mindre intresse för sanning. Mindre allvar. Mindre djup.

Att försumma läran resulterar i en lägre kapacitet att erbjuda ett övertygande alternativ till vår generations tänkande. Jag hör ofta ursäkten att pastorer inte studerar teologi eftersom de är för upptagna med att försöka nå fler människor. Ironiskt nog kommer ofta denna jakt på identifikation med en motsvarande förlust av kommunikation. Vi lägger allt detta jobb på att få människor att känna sig bekväma och hemma så att de inte känner skillnaden mellan livet i Kristus och livet utan Kristus. Problemet är, det ska ju vara annorlunda när man kommer till Kristus. Det är ju själva poängen.

Doxologisk och teologisk

Kanske du tror att läran är oviktig, eller så är du så begåvad att du inte tror att du behöver den. Det finns dock en risk att du inte är lika begåvad som Timoteus, Paulus’ handplockade lärjunge, var, och Paulus talade ju om för Timoteus att vara noga med undervisningen. Det betyder att du också behöver det. Läran är det som gör att du fortsätter när ditt folk förtvinar – eller när det verkar som att de försöker se till att du gör det. Läran är det som drar oss nära Gud och håller vår kärlek och vördnad för Gud levande. Det var först efter 11 kapitel av Paulus’ mest kompakt förpackade, noggrant resonerade, systematiska framställning av läran som han övergick till doxologi:

O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar! Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. (Rom 11:33, 36)

Paulus blev aldrig mer doxologisk än när han var som mest teologisk. Teologi gav näring åt Paulus’ hjärta, och den kommer att ge näring åt ditt. Var noga med ditt liv och din undervisning.

Lär och förkunna

Jag upplevde just detta under ett år, tidigt i min tjänst som pastor. Det var i mitten på december och jag insåg: ”Det är dags för julpredikan. Hur ska jag på ett fräscht sätt kunna delge julens budskap som alla redan känner till så väl?” Jag visste inte vad jag skulle predika – kanske någon okänd text från Hesekiel med förhoppningen att det inte skulle låta så förutsägbart. Jag beslutade mig för att på nytt studera inkarnationsläran.

Medan jag läste Skrifterna och de andra resurserna jag hade om läran fann jag mig själv så uppfriskad och så fängslad av inkarnationens storhet att jag fick alldeles för mycket att säga på bara en predikan. Efter att ha läst all denna härliga teologi kunde jag förmedla en del av inkarnationens prakt och bemöta en del vanliga missförstånd. Medan jag predikade kunde jag se strömbrytarna triggas igång i människornas hjärnor. Många som antagit att de var klara med julberättelsen började inse att de inte med sina sinnen helt kunde greppa denna magnifika sanning i Gud-storlek. Jag ville att de skulle se inkarnationens ärorika under, storheten i denna lära att Gud blev 100 % människa. Och allt detta berodde på att Gud hade fångat min uppmärksamhet och påmint mig om att jag behöver vara noga med min undervisning.

Om Timoteus behövde vara noga med sin undervisning, då behöver du och jag vara noga med vår undervisning hela våra liv. Någon ska ha sagt att varje lära i Skriften är grund nog för ett barn att gå i och djup nog för en elefant att simma i, och detta är dels vad som menas med ”håll fast vid det du har lärt dig” som Paulus instruerar i 2 Tim 3:14. Har du lärt dig om inkarnationen? Bra! Fortsätt nu lära dig om inkarnationen. Tror du att du kan evangeliet och rättfärdiggörelsen genom tron? Bra! Fortsätt nu lära dig och förkunna dem. Det är din pågående förberedelse som tjänare i Guds församling.

 

Donald S. Whitney är professor i biblisk andlighet och assisterande dekanus vid The Southern Baptist Theological Seminary. Han har tjänat inom pastoral verksamhet i tjugofyra år. Han har skrivit sex böcker, bl.a. Spiritual Disciplines for the Christian Life, och är populär som konferenstalare, särskilt i ämnena personlig och församlingsrelaterad andlighet. Du kan följa honom på Twitter.