Fråga 23: Varför måste Återlösaren vara sann Gud? | Evangeliekatekesen

Därför det är igenom hans gudomliga natur som hans lydnad och lidande skulle bli fullkomliga och verksamma. Och också så att han kan bära den rättfärdiga vrede Gud har mot synden och ändå övervinna döden.

 

 

Vi fokuserar gärna ofta på Jesu mänsklighet, och det är viktigt att Jesus-
-var fullt ut människa. Men Han var också fullt ut Gud.
Men vad betyder det att Han är fullt ut Gud?
Varför är det så viktigt att vår Återlösare är sann Gud?
Aposteln Johannes öppnar sitt evangelium med att Jesus-
-är den evige Guden som blivit kött.
“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud…”
“…och Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss-”
“-och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern-”
“-och han var full av nåd och sanning.”
I Kolosserbrevet skrev aposteln Paulus: “I Honom bor gudomens hela fullhet-”
“-i kroppslig gestalt.”
Flera gånger bekräftade Jesus själv Sin gudomlighet-
-och att Han var ett med Fadern. En gång förstod åhörarna vad Han sa-
-och försökte stena Honom—de sa: “Vi stenar dig inte för någon god-”
“-gärning, utan därför att du hädar—du, en människa gör dig till Gud!”
Uppenbarelseboken beskriver Jesus som Alfa och Omega, den som var-
-och som är och som ska komma. Nej, Han är inte bara människa utan sann Gud!
Varför är det så viktigt att Jesus, vår Återlösare, är sann Gud?
Vi syndade mot Gud, bara Gud kan förlåta överträdelser mot Honom själv.
Därför förfasades de religiösa ledarna när Jesus förlät synder.
De insåg vad Han menade. Hur kan en vanlig människa förlåta synd mot Gud?
En vanlig människa kan det inte—men Gud kan!
Jesus måste vara fullt ut människa för att ta vår plats-
-men Han måste även vara fullt ut Gud för att Hans lydnad och lidande-
-skulle räcka för att Guds rättvisa helt kunde bli tillfredsställd.

 

Apg 2:24

Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.