Varför måste Återlösaren vara sann människa? | Evangeliekatekesen

Därför att han i sin mänskliga natur istället för oss kan lyda hela lagen fullkomligt och ta på sig straffet för människans synd. I sin mänskliga natur så kan han också visa medlidande med våra svagheter.

Vi människor är så fallna, och vi har varit det så länge, att vi tror att-
-det är vi som definierar vad en människa är.
Vi säger “att fela är mänskligt” och likställer mänsklighet med fallet-
-förstört, och ofullständigt.
Men om man ser mänsklighet som detta, hur ska man då se på Jesus?
Han som tar på Sig mänsklighet, fast utan synd—Han felar aldrig.
Det är nödvändigt för Jesus att bli människa för att vi ska få se-
-sann mänsklighet. Det vi ser i Jesu inkarnation, jordeliv och gärning-
-är vad mänskligheten var ämnad att vara.
Det som Adam skapades till att vara, men fördärvade genom syndafallet.
Enligt Romarbrevet 5 syndade den förste Adam och döden kom in i världen.
Så kommer den andre Adam, den sanne Adam—Kristus, sann människa.
Det Han gör i Sin mänsklighet är helt makalöst. Genom Sin mänsklighet-
-ger Han Gud allt som vi är skyldiga Gud.
Genom Sin mänsklighet och fullkomliga lydnad till Guds bud-
-ger Han Gud den lydnad som vi inte ville och kunde ge p.g.a. syndanaturen.
Det är absolut nödvändigt att vi ser Jesu fullkomliga rättfärdighet-
-för att Han tillför denna rättfärdighet å våra vägnar.
All rättfärdighet som vi behöver finns i Guds Son som blev till kött.
Vår likhet, vår mänskliga natur.
Men Han inte bara tillför rättfärdigheten, utan på korset dör Frälsaren…
Nu tar Han straffet som mänskligheten förtjänar. Han dör i vårt ställe.
Vi är inte bara skyldiga Gud rättfärdighet, utan för att vi inte-
-har denna rättfärdighet är vi skyldiga våra liv, att dö.
Och Kristus tar vår plats och ger Gud detta offer i vårt ställe-
-som tillfredsställer Guds krav på rättfärdighet och Hans rättfärdiga-
-beslutsamhet att straffa synden.
Så, för att vara en perfekt överstepräst, ett perfekt offer, måste Han-
-vara en av oss. Han måste ha på sig vår natur och visa vad mänsklighet är-
-och vad det innebär att vara rättfärdig inför Gud, lydig Gud-
-och tillbe Gud i allt och älska Honom helt.
Han visar också vad människan är skyldig, när Han tar straffet på korset-
-för vår synd.
Han kan vara en perfekt överstepräst som också har medlidande med oss.
Han är välbekant med våra lidanden, svek och bekymmer eftersom han-
-upplevde detta. Han är en som kan se på människorna med medlidande-
-och representera mänskligheten för Gud på ett perfekt sätt.
Därför är det viktigt att Han blev lik oss på alla sätt.

Hebr 2:17

Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.