Fråga 24: Varför var det nödvändigt för Kristus, Återlösaren, att dö? | Evangeliekatekesen

Syndens straff är döden, det är därför Kristus dog villigt i vårt ställe för att rädda oss från syndens makt och straff och föra oss tillbaka till Gud. Genom sin ställföreträdande sonande död, är det han som ensam friköper oss från helvetet och vinner för oss syndernas förlåtelse, rättfärdighet och evigt liv.

 

 

Det här är en tung fråga. Det kan nog inte bli tyngre.
Varför var det nödvändigt för Kristus, Återlösaren, att dö?
Kristus levde ett perfekt liv, som vi borde levt.
Han levde i kärlek och tjänande, i fantastisk förtröstan till Fadern.
Varför skulle någon som Han dö? Varför var det moraliskt nödvändigt-
-för Honom att dö?
Han behövde inte dö för Sig själv. Om det bara vore för Jesus-
-skulle inte korset behövas. Nej, Han dog för att bli Återlösaren.
Det var Hans vilja, Faderns vilja och även Hans egen, att friköpa oss.
Det var Hans vilja att ge Sitt liv, att offra Sig genom Sin död på korset-
-för att rädda oss från det straff vi förtjänar.
Eftersom Gud är god, kommer Han att straffa synden. De fel vi gjort-
-som ingen annan vet om, vet Gud om. Gud är verklig och inte en fantasi.
Gud bryr Sig om det goda och rätta så mycket, att all synd ska straffas.
Här kommer Jesus in. Han var bestämd att bli vår Återlösare.
Det var Faderns vilja att Han skulle offra Sig som “ställföreträdare”…
En “ställföreträdare” i stället för dig och mig-
-om vi vänder om från våra synder och förtröstar på Honom.
Varför var det nödvändigt för Återlösaren att dö?
För annars skulle inte vi kunna få leva.

 

Kol 1:21-22

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.