Veckans Spurgeon-andakt: Kristus är din!

Veckans Spurgeon-andakt: Kristus är din!

“Jag skall göra dig till ett förbund för folket.” – Jesaja 49:8.

Jesus Kristus själv är kontentan av förbundet, och som en av dess gåvor, är Han varje troendes ägodel. Du troende, kan du fatta vad du fått i Kristus? “I Honom bor hela gudomens fullhet i kroppslig gestalt.” Tänk på ordet “Gud” och dess oändlighet, och meditera sedan på “fullkomlig människa” med all dess skönhet; för allt som Kristus, som är Gud och människa, någonsin har haft, eller kan ha, är ditt. Av Guds rena fria välvilja är det överlämnat åt dig för att förbli din egendom för evigt.

Vår välsignade Jesus, som är Gud, är allvetande, allestädes närvarande och allsmäktig. Blir du inte tröstad av att veta att alla dessa stora och härliga egenskaper helt och hållet tillhör dig? Har Han makt? Den makten är din, till att stödja och styrka dig, besegra dina fiender och bevara dig ända till slutet. Har Han kärlek? Ja, och det finns inte en droppe kärlek i Hans hjärta som inte tillhör dig; du får dyka ner i Hans stora kärleks hav och du får säga ”Allt detta är mitt.” Har Han rättvisa? Det kan tyckas som en sträng egenskap, men även denna är din, för genom Sin rättvisa kommer Han se till att allt som du fått löfte om i nådens förbund hålls i det allra säkraste förvar åt dig.

Och allt Han har som fullkomlig människa är ditt. Eftersom Han var fullkomlig människa hade Fadern Sin glädje i Honom. Han var godkänd av den Allrahögste. O, troende, att Gud godkände Kristus betyder att Han godkände dig; vet du inte att den kärlek som Fadern alltid haft till en fullkomlig Kristus, har Han nu till dig? Allt som Kristus gjorde är ju ditt. Den fullkomliga rättfärdighet som Kristus uppnådde när Han genom Sitt fläckfria liv höll lagen och hedrade den, är din, och tillräknas dig. Kristus är i förbundet.

“Min Gud, jag är din – vilken tröst för mitt sinn!
Vilken lycka att veta att Frälsar’n är min!
I det himmelska Lamm är jag trippelt tacksam,
Och mitt hjärta det dansar av att höra Hans namn.”