Fråga 20: Vem är Återlösaren? | Evangeliekatekesen

Den ende Återlösaren är Herren Jesus Kristus, Guds evige Son, i vilken Gud blev människa och själv bar straffet för synden.

Återlösaren är Jesus Kristus, Guds evige Son.
Guds evige Son blev människa, levde ett verkligt människoliv som oss.
Han levde på det första århundradet och blev lite mer än 30 år.
Hans liv var som vårt, fast skillnaden är att Han alltid helt litade på Gud.
Tänk på hur du de senaste dagarna borde ha litat på Gud men inte gjort det.
Under sådana stunder lydde Jesus Gud. Han litade på att Gud visste bäst-
-att Han borde följa Guds vilja. Jag vet inte med dig, men jag gör inte det.
Men Återlösaren Jesus Kristus har gjort detta.
Han kallas Återlösaren för att Han “återlöser” Sitt folk—”löser ut” oss.
När man “löser in” någonting så lämnar man in det och får pengar.
När jag var liten fanns det samlarmärken man löste in och fick något för.
Jesus är den som “löser ut” oss, Han ger Sitt eget liv på korset-
-för alla som omvänder sig från sina synder och förtröstar på Honom.
Han är vår Återlösare som värderat oss när vi kastat bort våra liv-
-genom att inte leva i tilltro till Fadern—inte lyda eller frukta Honom.
Han har kommit och gett Sitt eget liv i vårt ställe.
Han har levt ett liv i tilltro, och lidit en död som Han inte behövde.
Men Han dog av kärlek till oss. Han gav Sig själv helt för oss.
Därför kunde Han bli vår Återlösare, som räddar oss.
Gamla Testamentet talar om att Gud räddade Sitt folk från Egypten.
Han drog ut dem ur slaveriet.
Likadant talar Nya Testamentet om att Jesus är vår Återlösare.
Du och jag var av naturen slavar till synden och har tjänat oss själva-
-på destruktiva sätt. Men Gud i Sin stora kärlek har sänt Sin enfödde Son.
Han levde ett perfekt liv, led döden på korset och uppväcktes från de döda-
-för att föra oss upp med Honom—att återlösa oss.
Detta är vad vi menar med att Jesus Kristus är Återlösaren.

1 Tim 2:5

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.