Vad är viktigast att göra som ung pastor?

Vad är viktigast att göra som ung pastor?

Svar

  1. Predika Ordet. Det i särklass mest viktiga som ung pastor är att predika Guds Ord. Allt börjar här. Det är Guds Ord som omvänder syndare och helgar de heliga (1 Tess 1:5; Joh 17:17). Det är Guds Ord som bringar hälsa och tillväxt och gudaktig förvandling (1 Tess 2:13). Därför måste en ung pastor ha som högsta prioritet att troget hålla på med att predika Guds Ord utläggande.
  2. Älska människorna. En pastor måste älska sitt folk. Han måste leva ibland dem, ha omsorg om dem, tjäna dem, uppmuntra dem, stå ut med dem och ge sig själv för dem. Det är särskilt viktigt för en pastor att generöst och ömt älska sitt folk tidigt under sin gärning så att de lär sig lita på honom. Utan detta förtroende som vunnits av kärlek, är det inte sannolikt att de kommer att följa hans ledning.
  3. Välj dina strider vist. Inte alla ämnen är värda att strida om. En ung pastor måste sträva efter att utveckla en klar uppfattning om vad som är viktigast och bara sätta ner foten när det verkligen behövs.
  4. Arbeta långsiktigt. Förvänta dig inte att allt ska ändra sig över en natt. Planera på att slå dig ner och arbeta för förändring i det långa loppet. Undervisa och lär tålmodigt ditt folk. Åta dig att tjäna dem långsiktigt och be att Herren ska ge frukt i sin egen goda tid.

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission.

Website:  www.9Marks.org