Vittnesbörd av Barak K.

Vittnesbörd av Barak K.

Norra Indien, församlingsplanterare

Barak K.* var en hängiven hindu före sin omvändelse. Nu är han pastor för en församling som han startade 2009. Barak är gift och har fyra barn.

Jag heter Barak K. Jag är gift och har fyra barn: tre flickor och en pojke. Min fru och jag förlovades och gifte oss 1994. Eftersom jag kom från en hinduisk bakgrund vigde vi båda våra liv åt att leva efter våra hinduistiska seder. Min fru deltog alltid både i min glädje och sorg. Hon vördade mig som en gud och vidrörde mina fötter varje dag (böjde sig ner inför mig).

Innan jag kom till Kristus var jag i kontakt med en hinduistisk guru och jag deltog i avgudadyrkan med min familj. I femton år följde jag denna guru, tog emot hans instruktioner och dyrkade honom som min herre. Jag trodde att han välsignade mitt liv; men jag hade fortfarande ingen frid. År 2002 fick jag höra Evangeliet för första gången genom en av Guds tjänare, men jag var så hängiven hinduismen att jag inte ville ta emot sanningen eller tillämpa den i mitt liv.

Sedan, år 2008, hörde jag Evangeliet från en annan broder och han bad mig komma till sin församling där jag skulle få lära mig mer om Jesus Kristus. Men jag struntade i hans inbjudan och fortsatte följa min gurus undervisning istället.

Ett par månader senare mötte samme broder mig och delade berättelsen om Jesus Kristus med mig i i två timmar. Han bjöd in mig till sin församling igen. Jag gick dit till slut och hörde Evangeliet utifrån Bibeln. Det var då som jag insåg att jag inte kunde komma till himlen genom att följa min gurus läror. Därför beslöt jag mig för att inte följa honom något mer.

Jag gav mig själv till Jesus och ångrade mina synder. Genom Guds nåd började jag snabbt erfara hur jag verkligen växte i Herren. Jag gick med i församlingen och började gå på gudstjänsterna regelbundet. Jag började även läsa Nya Testamentet och efter några dagar köpte jag en hel bibel. Jag blev döpt 31 december 2008. Efter detta tog även min fru emot Kristus och blev senare döpt. Jag prisar Gud att alla i min familj nu följer Kristus. Vi är lyckliga i Honom!

Under en tid började Gud ge oss en börda att dela Evangeliet med andra. Även om det är mycket svårt räknar jag det som en förmån att kunna sprida Evangeliet bland våra onådda folkgrupper. Vi började nå ut till några barn genom ett informellt utbildningscenter som vi grundade med hjälp av vår församling. Detta gav oss många möjligheter att evangelisera för deras föräldrar. År 2009 startade vi en husförsamling hemma hos oss och vi möts fortfarande där varje onsdag. Be gärna att Gud under de kommande åren ska hjälpa oss att nå många människor med Evangeliet och grunda församlingar runt i byarna omkring.

*Av säkerhetsskäl används ett fingerat namn på denna missionär.