Spurgeon-andakt: Våra synder är som ett moln

Spurgeon-andakt: Våra synder är som ett moln

”Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.” Jesaja 44:22 Lägg noga märke till liknelsen: våra synder är som ett moln. Som moln är av många former och [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Förlåtelse genom blod

Spurgeon-andakt: Förlåtelse genom blod

"Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse." Hebréerbrevet 9:22 Detta är den orubbliga sanningen. Inga av de judiska ceremonierna tog bort synd, inte ens symboliskt, utan någon blodsutgjutelse. På inga sätt och vis kan synd förlåtas utan ett sonande offer. Det kan [...]

Read more