Fem egenskaper hos församlingens sång

Fem egenskaper hos församlingens sång

Kristna är ett sjungande folk. Muslimer samlas inte för att sjunga. Inte heller hinduer, buddhister eller rastafarier. Men det gör kristna. Dessutom, predikar inte alla, alla leder inte bönen och inte heller läser alla Skriften offentligt, men alla sjunger vi. Men [...]

Read more
Vad är tillbedjan?

Vad är tillbedjan?

Jag fick ett mail för ungefär två månader sedan med en väldigt enkel och direkt fråga: Vad är tillbedjan? Avslöjad. Jag har lett tillbedjan i form av lovsång och undervisat i biblisk tillbedjan i nästan 20 år, men just då [...]

Read more