Rättfärdighet genom ställföreträdande (Horatius Bonar, 1808-1889)

Rättfärdighet genom ställföreträdande (Horatius Bonar, 1808-1889)

Alla invändningar mot läran om tillräknad rättfärdighet uppgår i invändningar mot alla sorters ställföreträdande. För vissa är ställföreträdande lidande ännu mer orimligt än ställföreträdande lydnad, och argumenten som används mot det förra passar ännu starkare mot det senare. Ändå erkänner [...]

Read more