Tio skäl att memorera stora bitar av Bibeln

Tio skäl att memorera stora bitar av Bibeln

Du kan memorera stora bitar, till och med böcker, av Bibeln. Såvida du inte tillhör den lilla procent av oss som lider av sviterna efter en traumatisk hjärnskada, stroke eller handikapp, kan du faktiskt det. Och du borde det. Men varför?

1. För att du har så dåligt minne.

Säg inte att du inte kan memorera för att du har så dåligt minne. Det är ju därför du måste memorera. Jag har också dåligt minne; säkert värre än genomsnittet – faktiskt. Jag glömmer namnen på människor jag känner och träffar regelbundet! Jag måste tvinga min ofullkomliga, ineffektiva hjärna att köra in saker som betyder mest i mitt långtidsminne. Detta sker bara genom daglig repetition (memorering) under en tidsperiod. Du skulle nog bli förvånad över vad du kan lägga på minnet om du har ett enkelt system och bara lägger manken till. Jag har memorerat fem böcker i Nya testamentet och jobbar på min sjätte. Och detta beror på att jag har så dåligt minne.

2. För att du måste mata ditt sinne.

Filipperbrevet 4:8 säger att vi ska tänka på allt som är sant, värdigt, rätt, rent, värt att älska och uppskatta, dygd och som förtjänar beröm. Men hur kan vi göra detta om vi inte kan komma ihåg sådana saker? Generella begrepp som Bibeln uttalar sig positivt om är inte till stor hjälp. Vi behöver specifika “dyrbara och mycket stora löften” att dra ur minnet när vi är ensamma och strider mot modfälldhet, ilska, begär eller rädsla (2 Petr 1:4).

3. För att Bibeln är för nära till hands.

Det är märkligt hur ett överflöd av något kan leda till att vi struntar i det. Om Bibeln alltid finns där på våra bord, plattor, mobiler, datorer och på nätet, kan vi titta in, läsa några stycken, leta efter nyckelord när de behövs, men aldrig känna något akut behov av att tillgodogöra oss den. Memorering är ett sätt att bekämpa denna inbillning.

4. För att du har Internet.

Tyvärr lär Internet oss att läsa på fel sätt. Vi skannar bara efter information, bläddrar snabbt utan att ta in särskilt mycket. Vi tappar tålamod för djupare, mer reflekterande läsning. Att memorera längre avsnitt i Bibeln tvingar oss att reflektera djupare över innebörd och tillämpning.

5. För att du inte kan Bibeln så bra som du tror.

Har du någonsin haft ett samtal med en vän du känt ett tag där du upptäckt sidor hos personen du inte kände till, och plötsligt förstår du denne bättre och känner att ni kommit varandra närmare? Detta är vad memorerandet av längre stycken och till och med böcker i Bibeln kommer att göra för dig. Du kommer att finna att trevliga bibelvänner blir djupt förtrogna rådgivare för dig.

6. För att Guds ord blir mer värdefullt för dig.

De saker vi ägnar oss mest åt blir mest värdefulla för oss. Om du ägnar minimalt med tid i Bibeln, kan du inte förvänta dig att den kommer bli värdefull för dig. Men om du ägnar sammanlagt hundratals timmar åt att förvara stora stycken av Guds ord i ditt hjärta, så att Kristi ord rikligen får bo i dig, kommer det att bli en värdefull del av ditt liv (Ps 119:11; Kol 3:16; 5 Mos 32:47).

7. För att du kommer att se mer av Guds ära.

Vi lär oss bara ett fåtal saker om någon genom vad de gör, men vi kan bli väl bekanta med dem genom vad de säger. Berg och bakterier, galaxer och getter, alla säger de en hel del underbara saker om Gud. Men för att verkligen lära känna Gud, att verkligen se och förundras av det som är mest härligt hos honom, måste vi lyssna noga till vad han säger om sig själv, eftersom Gud främst uppenbarar sig genom sitt ord (1 Sam 3:21). Om vi memorerar hans ord hjälper det att lyssna noga och uppfatta mer av hans ära.

8. För att det finjusterar din struntvarnare.

Världen ljuger för oss ständigt. Djävulen är lögnens fader (Joh 8:44) och världen ligger i hans våld (1 Joh 5:19). Också din syndanatur ljuger för dig, och falska bröder ljuger för dig. Ju bättre du känner Guds ord, desto skickligare blir du på att hantera det (2 Tim 2:15). Ju tydligare du har hans ord i ditt sinne, desto mer pricksäkert kan du urskilja demoniskt strunt. Att ha mycket av Guds ord i huvudet finjusterar din struntvarnare.

9. För att du kommer att lida.

Lidandet är på väg emot dig (eller är redan här). Lidandet gör dig förvirrad och desorienterad. Vid sådana tillfällen är det så nyttigt att ha memorerat stora bitar av Bibeln. Inte bara kommer du att tänka på specifika texter, utan även när du på grund av smärta eller rädsla har svårt att komma ihåg dem, vet du precis vart du ska gå. Att memorera böcker bränner fast dem i din hjärna. Du kommer att veta vilka kapitel och stycken som talar in i ditt lidande.

10. För att dina bröder och systrar kommer att lida.

Detsamma gäller att ge evangeliets tröst och råd till din broder eller syster som lider. Att memorera stora avsnitt är inte bara till din egen nytta utan också ett sätt att älska andra genom att kunna ge dem trosstärkande sanning när den behövs som mest.

Hur man memorerar långa bibelavsnitt

Se över, läs, recitera, upprepa

Man gör det en eller två verser åt gången. John Piper och jag, tillsammans med flera andra, använder en väldigt enkel teknik som Andrew Davis utvecklat. Låt oss ta Joh 1:1–3 som exempel.

[1] I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

[2] Han var i begynnelsen hos Gud.

[3] Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Dag 1:

  • Läs Joh 1:1 tio gånger (läs det varje gång för att bränna fast orden i din hjärna.)
  • Stäng sedan din bibel och recitera tio gånger (jag föreslår att man läser högt).

Dag 2:

  • Friska upp Joh 1:1 och recitera det sedan tio gånger utantill.
  • Läs Joh 1:2 tio gånger.
  • Stäng din bibel och recitera tio gånger.

Dag 3:

  • Recitera Joh 1:1 en gång utantill.
  • Recitera Joh 1:2 tio gånger utantill.
  • Läs Joh 1:3 tio gånger
  • Stäng din bibel och recitera tio gånger.

Och så vidare. Se över, läs, recitera, upprepa. Om du upprepar en vers utantill en gång om dagen i 100 dagar kommer den finnas i ditt permanenta långtidsminne.

Om du vill veta hur man ska uppehålla en vana att repetera, har Andrew Davis en bok på 30 sidor om hur man gör detta (bara $0.99 till Kindle-läsplattor!).

Du kan göra det!

Du kan göra det! Det kan du verkligen! Och du borde. Att memorera stora bitar av Bibeln är inte så svårt som du tror och det kommer bli en av de bästa investeringarna i ditt liv av de tio skäl som listats ovan, och mer. Du kommer inte att ångra dig.

 

Mer om att memorera Skriften från Desiring God:

Jon Bloom (@Bloom_Jon) är författare till Not by Sight: A Fresh Look at Old Stories of Walking by Faith och tjänar som ordförande för Desiring God, som han och John Piper lanserade tillsammans 1994. Han bor i Minneapolis–Saint Paul med sin fru Pam, deras fyra barn och en stygg hund.