Skyldig Gud trefaldigt (Conrad Mbewe, svensk text)

Skyldig Gud trefaldigt (Conrad Mbewe, svensk text)

Skyldig Gud trefaldigt (Conrad Mbewe, svensk text)     Slå upp era biblar till Matteus kapitel 6. Vi ska läsa det som vanligtvis kallas "Fader vår". Matteus 6. Om ni är framme ska jag börja läsa från vers 9. Så skall ni be: Fader vår, [...]

Read more
Denna eviga kärlek (andakt av Charles Spurgeon)

Denna eviga kärlek (andakt av Charles Spurgeon)

”Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.” Mika 5:2   Herren Jesus hade sitt ursprung som representant för sitt folk inför tronen, långt innan de dök upp på tidens estrader. Det var ”från evigheten” som han skrev på avtalet med sin Fader, [...]

Read more
Frälsningen är hos HERREN! (andakt av Charles Spurgeon)

Frälsningen är hos HERREN! (andakt av Charles Spurgeon)

  ”Frälsningen är hos HERREN!” Jona 2:10   Frälsningen är Guds verk. Det är bara han som gör själar, som varit ”döda genom … överträdelser och synder” levande, och det är även han som håller kvar själen i dess andliga liv. Han är både [...]

Read more
Den kommande vredesdomen (andakt av Charles Spurgeon)

Den kommande vredesdomen (andakt av Charles Spurgeon)

”Den kommande vredesdomen.” Matteus 3:7   Det är en behaglig känsla att fara genom landsbygden efter att ett oväder har härjat. Att känna doften av gräset där det regnat och se regndropparna, hur de gnistrar som de renaste diamanter i solskenet. Så ser [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Ingen fördömelse

Spurgeon-andakt: Ingen fördömelse

"Så finns nu ingen fördömelse." Rom 8:1   Kom, min själ, och tänk på det här. I tron på Jesus är du faktiskt och verkligen helt rentvådd från din skuld; du blir ledd ut ur ditt fängelse. Du bär inte längre bojor som [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Din första kärlek

Spurgeon-andakt: Din första kärlek

”Du har övergett din första kärlek.” Upp 2:4   Någonting att alltid minnas är den allra bästa och starkaste timmen i vårt liv: då vi för första gången fick upp ögonen för Herren, blev av med vår börda, tog emot löftesbrevet, jublade i [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Han frälser sitt folk från deras synder

Spurgeon-andakt: Han frälser sitt folk från deras synder

”Han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Matt 1:21   Många, om de fick frågan hur de förstår ordet frälsning, skulle svara: ”Att man blir räddad från helvetet och förd till himlen.” Detta är ett av resultaten av frälsningen, men det är [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Tillflyktsorter

Spurgeon-andakt: Tillflyktsorter

"Ni skall ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren." Josua 20:3   Det sägs att tillflyktsorterna i Kanaans land var utplacerade så att vem som helst skulle kunna ta sig till någon av dem inom en halv dags resa. På samma sätt är frälsningens [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Våra skyldigheter

Spurgeon-andakt: Våra skyldigheter

"Vi har alltså skyldigheter, bröder…" Rom 8:12   Som Guds skapade varelser har vi alla skyldigheter gentemot honom: att lyda honom med hela vår kropp, själ och kraft. Efter att vi brutit hans bud, vilket vi alla har, står vi skyldiga inför hans [...]

Read more
Spurgeon-andakt: En avlägsen tid

Spurgeon-andakt: En avlägsen tid

"Men detta hör till en avlägsen tid." 1 Krön 4:22 Ändå inte så avlägsen som de dyrbara ting som våra själar gläder sig så mycket åt. Låt oss för en stund minnas dem och återberätta dem som gnidaren räknar sitt guld. Faderns suveräna [...]

Read more