Dag 17: Den största tänkbara frälsningen

Dag 17: Den största tänkbara frälsningen

Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus … JEREMIA 31:31 Dag 17: Den största tänkbara frälsningen Gud är rättvis och helig och avskild från syndare som oss. Detta är vårt största problem [...]

Read more
Dag 16: Guds mest framgångsrika motgång

Dag 16: Guds mest framgångsrika motgång

Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till [...]

Read more
Dag 15: Liv och död vid jul

Dag 15: Liv och död vid jul

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. JOHANNESEVANGELIET 10:10 Dag 15: Liv och död vid jul När jag skulle påbörja denna andakt fick jag besked om att Marion Newstrum [...]

Read more
Utrustad 2023

Utrustad 2023

Våren 2023 är det återigen dags för Rotads årliga konferens Utrustad (tidigare Equipped). Under två dagar (24-25 mars) kommer Vaughan Roberts (pastor i St Ebbes Church, Oxford) till Buråskyrkan i Göteborg. Temat för konferensen är "Guds folk i en fientlig värld" och [...]

Read more
Dag 14: Han gör det verkligt för sitt folk

Dag 14: Han gör det verkligt för sitt folk

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. HEBREERBREVET 8:6 Dag 14: Han gör det verkligt för sitt folk Jesus Kristus är medlare för ett nytt förbund enligt Hebreerbrevet 8:6. Vad [...]

Read more
Dag 13: Han är den slutgiltiga verkligheten

Dag 13: Han är den slutgiltiga verkligheten

Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. … De gör tjänst i en [...]

Read more
Dag 12: Han ersätter skuggbilderna

Dag 12: Han ersätter skuggbilderna

Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. HEBREERBREVET 8:1–2 Dag 12: Han ersätter skuggbilderna Poängen med [...]

Read more
Dag 11: Varför Jesus kom

Dag 11: Varför Jesus kom

När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt [...]

Read more
Dag 10: Guld, rökelse och myrra

Dag 10: Guld, rökelse och myrra

När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse [...]

Read more
Dag 9: Två slags motstånd mot Jesus

Dag 9: Två slags motstånd mot Jesus

När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. MATTEUSEVANGELIET 2:3 Dag 9: Två slags motstånd mot Jesus Jesus är till besvär för dem som inte vill tillbe honom, och de som gör det möter motstånd. Detta är förmodligen [...]

Read more