Familjeandakten i kyrkohistorien

Familjeandakten i kyrkohistorien

De liv våra kristna hjältar levde, vittnar om att Gud är värd att tillbes dagligen i våra hem av våra familjer. Till exempel vet vi att de första generationerna kristna regelbundet tillbad Gud som hela familjer. Lyman Coleman, forskare i [...]

Read more
Fråga 44: Vad är dopet? | Evangeliekatekesen

Fråga 44: Vad är dopet? | Evangeliekatekesen

Dopet är ett bad i vatten i Faderns, Sonens och den helige Andes namn; det betecknar och förseglar vårt barnaskap i Kristus, vår rening från synd, och vårt åtagande att tillhöra Herren och hans kyrka.     Jag har bott i New York [...]

Read more
Hur evangeliserar jag i ord och gärning?

Hur evangeliserar jag i ord och gärning?

David Platt och Ligon Duncan diskuterar hur vi kan evangelisera i ord och gärning. Ofta är det en fin balansgång mellan ord och gärning när det kommer till att evangelisera, men Ligon och David pratar om att det är viktigt [...]

Read more
Kristus led och dog… För att uppsluka Guds vrede

Kristus led och dog… För att uppsluka Guds vrede

Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet: Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. GALATERBREVET 3:13 Gud har låtit blod bli ett försoningsoffer för [...]

Read more