Dag 14: Han gör det verkligt för sitt folk

Dag 14: Han gör det verkligt för sitt folk

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. HEBREERBREVET 8:6 Dag 14: Han gör det verkligt för sitt folk Jesus Kristus är medlare för ett nytt förbund enligt Hebreerbrevet 8:6. Vad [...]

Read more
Dag 13: Han är den slutgiltiga verkligheten

Dag 13: Han är den slutgiltiga verkligheten

Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. … De gör tjänst i en [...]

Read more
Dag 12: Han ersätter skuggbilderna

Dag 12: Han ersätter skuggbilderna

Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. HEBREERBREVET 8:1–2 Dag 12: Han ersätter skuggbilderna Poängen med [...]

Read more
Dag 11: Varför Jesus kom

Dag 11: Varför Jesus kom

När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt [...]

Read more
Dag 10: Guld, rökelse och myrra

Dag 10: Guld, rökelse och myrra

När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse [...]

Read more
Dag 9: Två slags motstånd mot Jesus

Dag 9: Två slags motstånd mot Jesus

När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. MATTEUSEVANGELIET 2:3 Dag 9: Två slags motstånd mot Jesus Jesus är till besvär för dem som inte vill tillbe honom, och de som gör det möter motstånd. Detta är förmodligen [...]

Read more
Dag 8: Betlehems övernaturliga stjärna

Dag 8: Betlehems övernaturliga stjärna

Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. MATTEUSEVANGELIET 2:2 Dag 8: Betlehems övernaturliga stjärna Om och om igen får Bibeln oss att undra och bli nyfikna över hur vissa saker gick till. [...]

Read more
Dag 7: Messias för de vise männen

Dag 7: Messias för de vise männen

När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: ”Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe [...]

Read more
Dag 6: Frid åt dem till vilka han har behag

Dag 6: Frid åt dem till vilka han har behag

”Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära åt Gud i höjden, och frid [...]

Read more
Dag 5: Ingen omväg runt Golgata

Dag 5: Ingen omväg runt Golgata

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. LUKASEVANGELIET 2:6–7 Dag 5: Ingen [...]

Read more