Evangeliekatekesen

Evangeliekatekesen

Under året kommer vi lägga upp en katekesfråga* i veckan från evangeliekatekesen, som är en översättning av [...]

Read more
Korowai – ”kojfolket”

Korowai – ”kojfolket”

Sydostasien Trevor Johnson och Paul Snider har arbetat hos det norra korowaifolket, norr om Asmatregionen i Papua, sedan [...]

Read more
Vad är tillbedjan?

Vad är tillbedjan?

Jag fick ett mail för ungefär två månader sedan med en väldigt enkel och direkt fråga: Vad [...]

Read more
Nineve ska stå upp

Nineve ska stå upp

Assyrier, evangeliet och en familjeberättelse Shlama Lou-Kuhn! Detta är en assyrisk fras som betyder “frid vare med er.” [...]

Read more