Evangeliekatekesen

Evangeliekatekesen

Under året kommer vi lägga upp en katekesfråga* i veckan från evangeliekatekesen, som är en översättning av [...]

Read more
Nineve ska stå upp

Nineve ska stå upp

Assyrier, evangeliet och en familjeberättelse Shlama Lou-Kuhn! Detta är en assyrisk fras som betyder “frid vare med er.” [...]

Read more