Category "Videor"

Varför är uppståndelsen goda nyheter?

Varför är uppståndelsen goda nyheter?

Sam Allberry pratar om varför Jesu uppståndelse är så goda nyheter, och vad det innebär för alla kristna att Jesus uppstod från de döda. Uppståndelsen är fantastiska nyheter, för det betyder att Jesus är den han säger att han är. Om Jesus hade [...]

Read more
När Jesus visar kärlek genom att dröja

När Jesus visar kärlek genom att dröja

D. A. Carson pratar om händelsen när Jesus väntade med att gå till Lasarus innan han uppväckte honom. Carson förklarar att Jesus motiv var att säkerställa att folket skulle veta att det var Guds verk eftersom ingen människa skulle kunna [...]

Read more
Varför ska vi träna kvinnor att lära ut Bibeln?

Varför ska vi träna kvinnor att lära ut Bibeln?

I många församlingar kan det bli lätt att fokusera på att få män att lära ut Bibeln, för att fostra nya pastorer och äldste. Jen Wilkin och Taylor Turkington diskuterar dock hur viktigt det är att även träna kvinnor att [...]

Read more
Sam Allberry | Bryr sig Jesus om vårt lidande?

Sam Allberry | Bryr sig Jesus om vårt lidande?

Sam Allberry pratar om frågan kring om Jesus bryr sig om vårt lidande. Han pekar på att Jesus kom ner till jorden och upplevde lidande, och kan därför relatera till det lidanden vi har.  Vi vet att Jesus bryr sig om [...]

Read more
Ray Ortlund om Jesaja 53

Ray Ortlund om Jesaja 53

Ray Ortlund pratar om Jesaja 53:6, som säger "Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom." Ray visar på att det är Jesus som fick ta all vår [...]

Read more
Soul – Upptäcken, en kristen grundkurs

Soul – Upptäcken, en kristen grundkurs

Soul är en sju veckor lång resa genom Markusevangeliet. Materialet riktar sig till ungdomar och unga vuxna från fjorton år och uppåt. Genom en kreativ blandning av bibelstudier, föredrag, filmer, aktiviteter och gruppdiskussioner får unga människor hjälp att utforska och förstå [...]

Read more