Category "Övrigt"

Kristus visar hur stor Hans kärlek är

Kristus visar hur stor Hans kärlek är

Han visar hur stor hans kärlek är i att Han gav sitt liv för sina fiender. ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner”. Det är verkligen förvånande att han gav sitt liv för de [...]

Read more
Han är den Gode Herden! (Charles Spurgeon)

Han är den Gode Herden! (Charles Spurgeon)

Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Jesaja 40:11 Vem är Han om vilken sådana fina ord uttalas? Han är DEN GODE HERDEN. Varför bär Han lammen i Sin famn? För att Han har ett ömt hjärta [...]

Read more
Kristi medarvingar (Charles Spurgeon)

Kristi medarvingar (Charles Spurgeon)

Kristi medarvingar. Romans 8:17 Kristus har förskrivningsrätt till de ändlösa världarna i Sin Faders universum. Som ”alltings arvinge” är Han ensam ägare till Guds enorma skapelse, och Han har gett oss tillstånd att göra eget anspråk på alltet, i kraft av kontraktet [...]

Read more
Herren min lott (Charles Spurgeon)

Herren min lott (Charles Spurgeon)

Du är min lott, Herre. Psalm 119:57 Se på det du har, O troende, och jämför din lott med dina kamraters lott. Vissas lott är på åkern; de är rika och deras skördar ger dem en gyllene avkastning; men vad är skördar [...]

Read more
På morgonen kommer jubel (Charles Spurgeon)

På morgonen kommer jubel (Charles Spurgeon)

På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel. Psalm 30:6 Kristen! Om du befinner dig i prövningens natt, tänk på morgonen; muntra upp ditt hjärta med tanken på din Herres ankomst. Var tålmodig, för ”Se! Han kommer med molnen.” Var tålmodig! Bonden väntar [...]

Read more
Var inte rädd (Charles Spurgeon)

Var inte rädd (Charles Spurgeon)

”Var inte rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån.” 1 Mos 46:3-4 Jakob måste ha ryst vid [...]

Read more
Herren Jesus uppenbarar Sig (Charles Spurgeon)

Herren Jesus uppenbarar Sig (Charles Spurgeon)

och uppenbara mig för honom. John 14:21 Herren Jesus uppenbarar Sig på särskilda sätt för Sitt folk. Även om Skriften inte hade sagt detta, finns det många bland Guds barn som kan vittna om dess sanning utifrån egen erfarenhet. Deras Herre och Frälsare [...]

Read more
Jag är med er alla dagar (Charles Spurgeon)

Jag är med er alla dagar (Charles Spurgeon)

Jag är med er alla dagar. Matt 28:20 Det är gott att det finns En som alltid är densamme, och som alltid är med oss. Det är gott att det finns en fast klippa bland alla böljor på livets hav. O min [...]

Read more