Category "Övrigt"

Dag 6: Frid åt dem till vilka han har behag

Dag 6: Frid åt dem till vilka han har behag

”Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära åt Gud i höjden, och frid [...]

Read more
Dag 5: Ingen omväg runt Golgata

Dag 5: Ingen omväg runt Golgata

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. LUKASEVANGELIET 2:6–7 Dag 5: Ingen [...]

Read more
Dag 4: För Guds små människor

Dag 4: För Guds små människor

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och [...]

Read more
Dag 3: Gud har besökt sitt folk

Dag 3: Gud har besökt sitt folk

Välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk! Han har rest för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeters mun: frälsning från våra fiender [...]

Read more
Dag 2: Marias magnifike Gud

Dag 2: Marias magnifike Gud

Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min Frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den Mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar [...]

Read more
Dag 1: Bered väg

Dag 1: Bered väg

Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. LUKASEVANGELIET [...]

Read more
Vad vill Jesus ha till Jul?

Vad vill Jesus ha till Jul?

Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var [...]

Read more
Att lägga stor vikt vid synden

Att lägga stor vikt vid synden

Alla har syndat. Rom 3:23 I centrum av evangeliet är Kristi död, och att Kristus dog på grund av synden. Därför är evangelieförkunnelsen omöjlig om man inte på ett bibliskt sätt talar om synden, vilket inkluderar att förklara hur avskyvärd synden är och [...]

Read more
Gud har bokat ett bord åt dig (Charles Spurgeon)

Gud har bokat ett bord åt dig (Charles Spurgeon)

det finns säd i Egypten 1 Mos 42:2 Svälten hade alla länder i sitt grepp och det verkade oundvikligt att Jakob och hans familj skulle komma att lida stor brist; men försynens Gud, som aldrig glömmer dem som Han älskar och har [...]

Read more